A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On stad van Jozef


On  stad vanJozef

 

On was het centrum van de zonnegod  Re.

 

 

Zonneschijf met haar stralen als uitgestrekte handen

 

Het was de stad van Asnat, de vrouw van Jozef, de dochter van Potifera (Gen. 41:45) die de Egyptische moeder werd van Manasse en Efaïm. Wat deed de schoonvader van Jozef in On?

 

 

Gezicht van de zonnegod

 

 

 

 Obelisk. In het oude Egypte was de obelisk het meest heilige centrum. Later was dit het heilige der heiligen, de derde donkere ruimte van de tempel

 

Waarschijnlijk was Potifera net als de andere priesters  betrokken bij het ‘Levenshuis’ van de stad, waar priesters, magiërs en artsen werden ingewijd in de geheimen  van de magie. Magie was in het oude Egypte geen bijgeloof, maar een essentieel aspect van de samenleving. De naam Potifera betekent'degene die Re geef'. In de 'naamgebarentaal' heeft hij een lange sik.

 

 

 

Deze sfinx is het enige dat nog is overgebleven. Ook deze afbeelding is magisch mysterieus.

 

 

Op deze tekening van de zonnetempel staan de twee obelisken centraal bij de ingang.

 

 

De priesters waren erg beroemd om hun kennis. De grote Griekse schrijver Herodotus deelt ons mee dat deze priesters voor hem de voornaamste bron waren van gegevens over Egypte. De priesters waren bekend om hun geleerdheid en vooral geschoold in geschiedenisonderzoek.  Tot 13 oktober is er in Leiden  in het Oudheidkundig Museum een speciale tentoonstelling gewijd aan  Egyptische magie. Ik hoop er heen te gaan al was het alleen maar om de antieke bronzen toverslangen te zien van de Egyptische magiërs (Ex. 7:11). Potifera had in ieder geval één zorg niet: hij hoefde niet voor een godenbeeld te zorgen, want godenbeelden waren er niet in On.

 

 De zonnegod op zijn zonnewagen rijdend door het heelal Deze munt is in Israel gevonden.

 

 

De indrukwekkende kilometers lange ruine van de machtige tempel van Luxor, met de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen Dit is een totaal andere tempel dan de openlucht tempel van de zonnegod met haar obelisken.

 

Orakels

 

De priesters gaven ook orakels. Het was hun toevertrouwd om  uit de gedragingen van de heilige  stier het antwoord van de godheid af te lezen.

“Huis van Re” werd On genoemd. In het Grieks  Heliopolis, zonnestad. zie ook daar. Re is de stralende zon aan de hemel, die in Egypte maar zelden door wolken verduisterd wordt. Alles groeit en bloeit door de weldadige zonnewarmte. De zonnegod was de belangrijkste god van het Egyptische pantheon. Iedere morgen overwon hij de machten van de chaos en vestigde hij de orde (Maät). Op een piramidetekst  staat te lezen”Gij zijt het immers, die op de andere goden neerziet. Geen enkele god ziet neer op u.” De Egyptenaren zijn  altijd een groot aantal  goden blijven dienen, maar de verering van de zonnegod was wel een stap in de richting van het monotheïsme.

 

De zonnegod is geen God van....

 

De levende God maakt zich altijd bekend als een God van mensen. Hij is de God van Abraham en Isaak en Jakob. Hij verbindt altijd zijn naam met die van mensen. Hij is de God  van Israël,  de God van Jozef, de God van Mozes. Hij is de God van..Hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hoe vaak  zegt Hij niet tot mensen:Zie Ik ben met u. De laatste woorden van de opgestane Christus zijn ook weer: Zie, Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld..

De zonnegod is echter onaanspreekbaar  en ongenaakbaar in zijn verzengende hittegloed. Hij is helemaal geen god van mensen.

 

Jozef

 

Jozef zal in Egypte vaak gedacht hebben aan wat zijn vader Jakob hem vertelde over die God  die zich aan Abraham, Isaak en zijn eigen vader bekendgemaakt had als de levende God en die zelfs de schepper was van de zon. Het is niet zonder reden dat in het scheppingsverhaal verteld wordt dat de zon ook maar een schepseltje is en pas op de vierde dag geschapen werd. Dat was natuurlijk  een ontgoddelijking van de zo vereerde zonnegod van On (Heliopolis)

 

Obelisken

 

Het plaatsje waar de tempel ooit stond heet El Matarije. Beide obelisken die Jozef vaak gezien moet hebben, bestaan nog steeds. De een bevindt zich als de ‘naald van Cleopatra’ in Londen en de andere staat al duizenden jaren in El Matarije. Vroeger was dit een klein plaatsje. Als je vandaag deze plek bezoekt, is alle romantiek verdwenen. De obelisk bevindt zich nu namelijk tussen moderne flatgebouwen in een buitenwijk van Cairo! Die wijk heet met recht  Heliopolis. Het blijft toch een herinnering aan Potifera, de schoonvader van Jozef!

 

Tempel in de openlucht

 De oeroude zonnetempel was – evenals de  zonnetempel van de ketterkoning te El Amarna -  totaal anders dan de gewone Egyptische tempels met hun driedeling van voorhof, heilige en heilige der heiligen. De eredienst van de zonnetempel vond plaats in de open lucht. Ten zuiden van de zonnetempel bevond zich de zonneboot. Dat was het schip waarmee de zonnegod Re dagelijks langs de hemel voer. Het eigenlijke  heiligdom was niet het allerheiligste maar de obelisk. Wist u dat deze obelisken ook in de Bijbel genoemd worden? God  boodschapt via Jeremia dat Hij Nebukadnezar zal gebruiken om de obelisken van de zonnetempel te verbreken (Jer.43:13)

Groot plein

De tempel was eigenlijk een heel groot plein dat van alle kanten door de zon werd beschenen. Tegen de westelijke muur bevond zich een massieve obelisk met een altaar er voor. In dit heiligdom vond een natuurverering plaats. Het was een natuurgodsdienst. Heel anders dan het heiligdom waar de grote Egyptische goden vereerd  werden zoals Amon, Ptah en Osiris. Géén zuilenzalen, géén gedenkkapellen, géén   pylonen. Alleen maar een grote ronde vlakte. Eindeloos wijd. Eeuwen later kwam er pas de gewone Egyptische tempel met de drie bekende ruimten van voorhof, heilige en heilige der heiligen.