A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onderwereld / Egypte


Onderwereld / Egypte

(Zie ook Egypte/Dodenrijk)

 

 

 

De overledene moet voor Osiris verschijnen.  De jakhalsachtige god Anubis brengt de mummie naar Osiris. Maar eerst moet hij beoordeeld worden.       Links op de weegschaal ligt zijn hart en rechts een veer. Gaat de schaal met het hart omhoog, dan is hij te licht bevonden en zal het monsters dat klaar staat, hem verslinden. Osiris is hier net iet te zien Ik het thuis een schitterende grote payrus met uitgebreide afbeelding

 De term onderwereld heeft twee betekenissen.De wereld van de criminelen en de mythologische wereld van  het verblijf van de gestorvenen.Dat wordt het dodenrijk genoemd, het  rijk der schimmen.In het Oude Testament heet de onderwereld  sjeool en in het Nieuwe Testament hades.Deze voorstelling is geen openbaringsgegeven. Het is een  tijdgebonden voorstelling. Zo zagen de mensen het heel vroeger. Dat geldt ook voor de gedachte  dat de aarde een platte schijf is. Niemand gelooft dat nog.De voorstelling van een sjeool mogen we niet overbrengen op onze begraafplaatsen. Onze doden zijn niet dáár, waar wij bloemen neerleggen. Rust in vrede zeggen we. Maar dáár rusten ze helemaal niet.! 

 Aanbidding van Osiris

Dodenboeken als reisgidsen naar de onderwereld

 

Mummificatie

Sjeool

  De Sjeool vinden we bijvoorbeeld in  Psalm 115: in ’t stille graf zingt niemand ’s Heren lof. In de onderwereld  van de afgoden klinkt geen lofzang. Het is daar angstwekkend stil!De oude Egyptenaren geloofden dat de onderwereld  dáár lag waar de zon onderging.De zon gaat in het westen onder. Daar in het westen sterft dus de zon.De  piramiden van het Oude Rijk  werden altijd op de westelijke oever van de Nijl gebouwd.Net als de  rotsgraven van het Nieuwe Rijk in het Dal der koningen. 

Zonnegod

  De oude Egyptenaren dachten dat de Zonnegod in een bark langs de hemel voer.Bij het ondergaan van de zon verlieten de zielen de grafkamers Zij  grepen een touw beet dat achter van de bark van de Zonnegod hing. Op deze wijze zeilden ze mee naar het andere rijk. Daar waar de zon onderging, dáár begon de onderwereld. 

Afgod van de mummificatie

 Daar hield zich de jakhalskoppige god Anubis opHij was de god van de mummificatie, de god die de dode  mummie op weg hielp naar het dodenrijk 

Dodenboeken

 Het oude Egypte kende ook vele dodenboeken als reisgidsen voor de gestorvene door het schimmenrijk.In die dodenboeken lezen we dat de gestorvene voor de god van de onderwereld moet verschijnen.Osiris is zijn naam.Daar wordt het hart van de dode gewogen. Op de tegen balans lag een veer, het teken van de waarheid Als het hart zwaarder is, wordt de dode door Horus naar Osiris geleidDan  mag hij de velden der gelukzaligheid betreden. 

Het gaat om de relatie

  In het Oude Testament is er sprake van de sjeool, het dodenrijkIn Israël werden de doden onrein verklaard terwijl ze in Egypte heilig waren.Israël moest een volk apart blijven. Israël mocht zich niet te veel met de dood bemoeien. 

LEVEN EN DOOD  liggen naast elkaar

 Israël moest kiezen voor het leven  en niet voor de dood! In de Bijbel worden leven en dood nooit op zichzelf bezie. Wij denken altijd dat de dood na het leven komt. Dat is niet waar. Leven en dood bevinden zich naast elkaarIn leven en dood gaat het altijd om een levende relatie met de levende God. Hebben wij een levende relatie met de levende Christus, de Opgestane?Geef mij maar Pasen! Dat is een openbaringswerkelijkheid  Wij geloven dat onze doden bij de Heer zijn. Jezus Christus is opgestaan uit het dodenrijk In het nieuwe leerboek voor Dogmatiek dat vorige week is verschenen is terecht sprake van Jezus’ hellevaart. Jezus is in onze plaats naar de onderwereld gegaan om ons plaats te bereiden inde bovenwereld!!.Hij is de verrezen Paasvorst. De enige die onsterfelijkheid hééft en gééft.-------------------------------------------------------------