A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olympische S.pelen


Olympia

Tempel van Zeus in Olympia

 i

De Olympische Spelen werden gehouden in Olympia, midden in de Griekse landstreek Elis. Een echte stad was Olympia niet. De enige vaste bewoners waren de priesters en het tempelpersoneel. In Olympia kun je nu nog de resten zien van de  tempel van Zeus.

 Zeus

 

 Dat was het belangrijkste gebouw. Zeus heette ‘Zeus Olympios’= Zeus van de Olympus. Vandaar de naam Olympia. Olympia is dus afgeleid van Olympus.  Panhelleense Spelen  Ter ere van deze god werden om de vier jaar de Panhelleense Spelen gehouden.. Maar volgens de Griekse mythologie woonde Zeus niet in Olympia, maar op de berg Olympus. Toch was er een heel nauw  verband tussen Olympia en Olympus.

 Religie en spelen

 

 Er was een nauwe relatie tussen de Spelen en de Religie, tussen sport en de religieuze beleving. De extase vormde een belangrijke schakel tussen die twee. En de verheerlijking van de mens een andere. Die uitgelatenheid zie je vandaag weer terug in de topsport bij de adoratie van topvoetballers.  

 

Mensverheerlijking 

 

 De Olympische Spelen worden in de Bijbel niet genoemd. De mentaliteit die daar  een grote rol speelt wel. Dat is de mentaliteit  om mensen op te hemelen en  te bewieroken.  De Olympische spelen hebben namelijk  een religieus karakter. Het en-tou-siasme(=het  in-god-zijn) speelt daar een grote rol. Het zit de mens in het bloed om mensen te vergoddelijken en te aanbidden. De spelen werden aan Zeus opgedragen. De godin Nike koos de favorieten uit die de lauwerkransen zouden gaan dragen. Lystra Toen paulus en Barnabas in lystra een lamme man genazen zodat hij weer kon lopen, waren de bewoners zo verrukt dat zij uitriepen:”De goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald”. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus  Hermes.(Hand.14:18-20). Eerst hadden Paulus en Barnabas dat helemaal niet in de gaten omdat de bewoners van Lystra dat in hun eigen taal riepen, maar al  gauw bemerkten ze wat de bewoners eigenlijk bezielde. Kijk; daar loopt de hele stad uit. Wat een indrukwekkende processie!!Ze voeren stieren met zich mee. Die zijn omhangen met kransen Die gaan ze offeren voor Paulus en Barnabas  

 

Conclusie 

 

Als we mensen gaan vergoddelijken, komt de levende God op de achtergrond.  Dat verschijnsel zien we ook vaak in de topsport. De verering van sporthelden heeft in onze tijd absurde vormen aangenomen. Er worden weliswaar geen gelauwerde stieren meer geofferd. De verering van mensen is echter niet minder  rel;igieus dan toen.