A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dodenrijk / Egypte


Dodenrijk / Egypte 

(zie ook Dodenrijk /Bijbel; Dodenrijk Egypte en Egypte / Dodenrijk,

 

Osiris, de Egyptische god van het dodenrijk

Het woord dodenrijk is een bekend Egyptisch woord, maar het komt ook in de Bijbel voor. Het woord ‘dodenrijk’ is daar een vertaling van het Hebr. sje’ool. Het kan soms betekenen ‘de verzameling van de doden’, soms de macht van het graf. Het is zeker niet een soort Israëlitische onderwereld zoals we die tegen komen bij de oude Egyptenaren, bijvoorbeeld in Abydos. (Zie Dodenrijk / Bijbel

Osiris

 

Abydos was het hart van de cultus rond Osiris, de Egyptische god van de dood.

Opwekking van Osiris

Osiris was de heerser van het dodenrijk en van de onderwereld. Volgens de mythologie was het hier dat het hoofd van Osiris werd begraven, nadat zijn broer Seth hem had vermoord. Osiris andere lichaamsdelen werden door Seth over heel Egypte verspreid. De godin Isis, Osiris' vrouw en zuster, verzamelde alle lichaamsdelen en stelde zijn lichaam weer samen. Op elke plek waar een lichaamsdeel gevonden werd, werd een tempel gebouwd.Opgravingen hebben aangetoond dat hier in Abydos  de laatste farao’ s van het predynastieke tijdperk liggen (rond 3000 voor Chr.). Het is eeuwen lang het belangrijkste pelgrimsoord van de Egyptenaren geweest. Omdat zoveel grafroof plaats vond ,hebben de farao’s al vrij spoedig hun mummies en grafschatten overgebracht naar het Dal der Koningen. De belangrijkste bezienswaardigheden in Abydos zijn de tempels van Sethos I en Ramses II 

De Tempel van Osiris

 Midden in een van de oudste faraonische begraafplaatsen ligt de tempel van Osiris, waar helaas niet meer veel van overgebleven is. De tempel was de belangrijkste Egyptische tempel en het Mekka van de Egyptische pelgrims uit de oudheid. Abydos lag 160 km ten noorden van Thebe. De dood en de verrijzenis van Osiris is de meest diepzinnige van de oude Egyptische mythen.

 

 In hiëroglyfenschrift lees je op de rotsgraven van Abydos: is begiftigd met eeuwigheidleven..

 Isis heeft de macht om haar echtgenoot op te wekken uit de dood. Isis was eerst veranderd in een sperwer en daarna ging ze naast het in linnen gewikkelde lijk zitten, klapwiekte met haar vleugels en zo kwam Osiris weer tot leven. maar Osiris kwam terug in de gestalte van een mummie!!De verrijzenis van Osiris was voor velen de reden om zich in Abydos te laten begraven, in de hoop om met Osiris de dood te overwinnen. Vanaf het begin van de geschiedenis van Egypte (omstreeks 3000 v. Chr.) heeft de angst voor en de zorg rond de dood de Egyptenaren beheerst. En natuurlijk ook de vurige wens de dood de baas te worden. Dat ervaar je in Abydos zo duidelijk. Die doodsangst wilde men met allerlei magische handelingen doorbreken. 

Schijngraven

 Je kunt in Egypte veel zogenoemde schijngraven ontdekken. Een schijngraf moet de indruk wekken dat daar iemand ligt begraven In werkelijkheid is zo’ graf altijd leeg geweest. Zo’n schijngraf wordt een Cenotaaf genoemd (kenos= leeg en taphos = graf). Het is een graf dat sinds de klassieke oudheid werd opgericht ter nagedachtenis van overledenen van wie het stoffelijk overschot elders verkeert of onvindbaar is. Iemand die op zee verdronken was, kreeg bij voorbeeld vaak een schijngraf. Niemand heeft gezien hoe Jezus uit het graf is opgestaan. Maar dat Hij in het graf gelegen hééft en dááruit is opgestaan, dáár over is geen twijfel mogelijk. Het graf van Jozef van Arimathea was niet altijd leeg. Het was geen schijngraf zoals er in het Egyptische Abydos veel schijngraven zijn gebouwd om deel te hebben aan de opstanding van Osiris.

Men dacht Osiris om de tuin te kunnen leiden.

 

Israel 

 Israël mocht niet aan de magische praktijken rond de dood mee doen. Het volk moest zich ver houden van alles wat met de dood en de cultus  van de dood te maken had. Wie een dode had aangeraakt was zelfs onrein. Het raadplegen van doden was ook door God streng verboden. Israel moest op God vertrouwen.  Israël hoefde helemaal geen doodsangst te kennen, want de HEER was de trouwe Bondgenoot-God . Hij ging met jou mee zelfs tot over de grenzen van de dood heen.  Hij maakte zich bekend als JHWH, Jahweh, dat betekent Ik ben er bij. Er zou eeuwen later wel een mens komen die de macht van de dood zou overwinnen. Nee, niet met allerlei bezweringsformules en magische handelingen, maar door zijn opstanding.  Daarom is het Paasfeest altijd het grootste en meest uitbundige feest der christenheid.