A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doodsbeenderendal (3)


Doodsbeenderendal (3)  

Reanimatie

  Toen is de wind van Gods Geest gaan waaien. Toen heeft de adem van God mensen nieuw leven ingeblazen. Toen heeft God mensen die geestelijk dood waren tot nieuw leven gewekt. Er wordt in de kerk vandaag ontzettend veel georganiseerd en vergaderd.  Er verschijnen honderden rapporten en verslagen op synodaal niveauEr zijn vele deskundigen aangetrokken. Maar wat wij vandaag in de eerste plaatsnodig hebben is  de hulp en de werkingskracht van de Heilige Geest. Zonder Heilige Geest zijn we geestelijk doodZonder Heilige Geest sterft het geloof afZonder Heilige Geest verkilt de liefde en wordt ons leven onvruchtbaar voor God. Zonder H.  Geest wordt de kerk een kerkhof en de mens een mummie, een mens een onmens en een engel een spook.  Waar het vuur van de .  H. Geest gedoofd is, komen de wolven  van het materialisme.Wat wij vandaag nodig hebben  zijn de slagregens van de moesson van de Geest  die ons leven vruchtbaar maakt, en ervoor zorgt dat we weer kunnen geloven, hopen en liefhebben  

Die  levendmaKER

  Met de katholieke kerk van alle eeuwen belijden wij Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt.   De spots  van een kerktoren hebben een schijnwerperfunctieSpots blijven onzichtbaar zo ook de geestHij werkt incgnito, anoniem, en verborgen De Heilige Geest  vraagt geen aandacht voor zichzelf Hij zet Christus in het volle licht

 

 

Heilige geest is een woningzoekende.

  Hij zoekt een thuis voor de levende ChristusAlleen ballingen komen thuisAlleen bedelaars worden gezegendAlleen vreemdelinge n worden erfgenamenWij moeten weer ballingen worden .bedelaars en vreemdelingen op aarde 

Afwachten?

  Moeten we nu maar afwachten ? Kunnen we dan helemaal niets doen?Dat is niet waar! We kunnen wel iets doen.  Wij mensen zijn meer dan dorre doodsbeenderen.  We hebben onze eigen verantwoordelijkheid. We kunnen kiezenWij kunnen  door onze onverschilligheid de Heilige Geest bedroeven. We kunnen de werking van die Geest uitblussen door de waterslang  van de spot We kunnen ons wel laten raken en inspireren door die Geest. We kunnen ons bekeren van onze egocentrische levenshouding Van onze liefdeloosheid en onverschilligheid. We kunnen ons open stellen voor de werking van de Heilige GeestrWe wllen zoveel doen. Actie hier en actie daar .We moeten leren van genade te levenProfeteer sprak God tot Ezechiël.   

Verkondig het Woord.

  Dat is ook de opdracht voor de kerk in onze tijd. De Geest wil zich binden aan het Woord en overal waar dit Woord verkondigd wordt gebeuren er wonderen. Daar komen geloof, vertrouwen en liefde.  Daar verdwijnt    de doodsheid. Daar komen mensen in beweging. Want de H.  Geest is als een douche waarvan je opfrist en als een regenbui na een hete zomer, die alles in bloei zet.