A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dode Zee (1)


 

 

Dode Zee 

 

 

De Dode Zee wordt in de bijbel ook wel Zoutzee genoemd.

 

Zoutklompen

 

 

Je blijft drijven door de opwaartse kracht van het zoute water

 

 

De zee speelt ook een belangrijke rol in de geschiedenis.Op de berg Massada had koning Herodes een paleis. Op dezelfde berg Massada sloegen de Joden  de hand aan zichzelf om te voorkomen dat zij in de handen van de Romeinen vielen.(zie Massada).

 

 

Nebo, Qoemran en Sodom

 

Aan de oostzijde, in Jordanië, ligt de berg Nebo, waar Mozes ligt begraven.(zie bij Nebo). In Qoemran werden de beroemde zogeheten “Dode Zeerollen”gevonden (zie bij Qoemran).Even ten noorden van de Dode Zee ligt Qasr el-Yahud, een plek  aan de Jordaan  waar christenen zich door de eeuwen heen lieten dopen.(zie Jordaan.Rondom de zee wemelt het van leven. Het gebied ligt op de route van trekvogels uit Europa die in Afrika overwinteren. Honderden soorten vogels worden hier geteld.Er komen vele unieke plantensoorten voor. In de Dode Zee zelf is echter geen enkele vorm van leven mogelijk.Water stroomt alleen maar de Dode Zee in, maar stroomt er niet meer uit. Het verdampt door de verzengende hitte.

 

De Dode Zee is Dode Zee niet meer 

In onze tijd droogt de Dode Zee snel en zeker op. Het waterpeil zakt elk jaar een meter. Hoe komt dit? Dit komt omdat Israël, Jordanië en Syrië het Jordaanwater grotendeels aftappen voor de landbouw.De Dode Zee ontvangt nu (2006) nog maar 5 % van het water dat de Zee kreeg in de jaren vijftig. Syrië en Jordanië  bouwden een dam in de Yarmoek, de belangrijkste toevoerrivier van de Jordaan. Het gevolg is dat de hoeveelheid Jordaanwater steeds minder wordt. Bovendien is het nu al zo vervuild door rioolwater en afvalwater van de industrieën, dat het ongeschikt is om er in gedoopt te worden.

 

 

 

De autoriteiten in Israel overwegn het dopen in de Jordaan te verbieden. Jaarlijks laten zich ongeveer 100.000 mensen in de Jordaan dopen

 

 

Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper was het water nog heel schoon en fris.Nu is ten zuiden van Mineral Beach overal de aarde verzakt, omdat ook het peil van het zoete grondwater steeds meer zakt.

 

 

 

Vijftien jaar geleden werd het kuuroord  Engedi(zie daar) aan zee aangelegd, nu ligt het midden in een woestijn van stenen. Op de foto de vroegere "Davidwaterval"

 Dode Zee en deVijgenboom

 

Jezus kende de Dode Zee. Even ten noorden van deze Zee is Hij gedoopt.Hij heeft ook over de Dode Zee gesproken.Hij zei tot zijn discipelen:”Ik verzeker jullie:als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee” (Matt.21:21 en Marc. 11:23).

 Daarbij moeten we denken aan de Olijfberg en aan de Dode Zee, want toen Jezus deze woorden sprak, bevond Hij zich met zijn leerlingen ergens op de weg die van  de Olijfberg naar Jeruzalem liep.

Genoemde uitspraak van Jezus moeten we zien tegen de achtergrond van de verbazing van de leerlingen over de verdorde vijgenboom.(zie ook bij Vijgenboom).

Jezus had geconstateerd dat de vijgenboom   die hij passeerde  uit Betanië geen vruchten droeg. Daarom trof hij de vijgenboom met zijn oordeel.Zo kunnen door Jezus ook mensen die geen vruchten dragen voor Gods eeuwigheid getroffen worden door het oordeel.Jezus  bedoelt te zeggen dat als de leerlingen helemaal op God vertrouwen,  zij ook deel zullen hebben aan de krachten van het Godsrijk dat in Jezus Christus is gekomen.

Als het nodig is zullen ook de leerlingen  Gods oordeel kunnen voltrekken. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd ten aanzien van Elymas de Joodse magiër van Pafos.(Hand. 13:11) die zich heel fel verzette tegen Paulus’verkondiging.

Als Jezus  bovengenoemde woorden uitspreekt, wordt de vijandschap en weerstand tegen Hem steeds intensiever, maar wie van Jezus’ genade wil leven, ontvangt de krachten van het Koninkrijk van God

.Hij kan dingen doen die  - menselijkerwijs gesproken - onmogelijk zijn.