A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Derbe stad van Timoteus


En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe (Hand.14:20).

 

In tegenstelling tot Paulus werden wij in dit gebied erg hartelijk welkom geheten

Het staat er zo simpel. De volgende dag vertrok hij naar Derbe. Maar ik sta in gedachten op de ruïneheuvel van Derbe. Onder aan die ruïneheuvel zie ik Paulus aankomen, ondersteund door Barnabas, dodelijk vermoeid, bloedend uit vele wonden die de steniging in Lystra hem hebben toegebracht.  

 Door die steniging was  de apostel er erg aan toe. Zijn vrienden waren toen in een grote kring om hem heen gaan staan, anders had hij het er niet levend afgebracht. [1] Toen Paulus na zijn steniging eindelijk toch weer overeind krabbelde, zou je denken dat hij zo gauw mogelijk zich uit de voeten zou maken. 

Gauw weg zijn uit Lystra waar hij ternauwernood er het levend had afgebracht. .  Maar wat lezen we? Hij gaat de stad weer binnen. Hij zoekt het hol van de leeuw weer op.

 Paulus moet behoorlijk verwond geweest zijn en veel pijn hebben gehad. Toch lezen we alsof het een vakantiereisje was: de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Dat is een afstand van meer dan 100 km! Hij heeft  zich in Lystra maar één nacht  gegund om wat op verhaal te komen. Je kunt beslist niet zeggen dat Paulus een lafaard was.

 

Huizenbouw in Derbe. Van leem opgetrokken muren  op een onderste laag natuursteen van ruim een meter.

Op de ruïneheuvel  waren op verschillende plekken gaten gegraven door mensen die op zoek waren naar waardevolle zaken, maar er  zijn hier nog geen opgravingen verricht. Ria staat boven op de ruïneheuvel.

Als zij in Derbe het Evangelie verkondigd hebben, keren ze weer terug om de mensen een hart onder de riem te steken en om ouderlingen aan te stellen. [2] Paulus gaat in de Galatische gemeenten, Lystra, Iconium en Antiochië, de broeders en zusters vermanen om te blijven bij het geloof, en hen op het hart binden dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods  moeten binnengaan.

 

Tell Derbe 

Derbe was de laatste Romeinse stad op de weg naar het oosten. Daarom werd er tol geheven. Net als in Lystra was er een Romeins garnizoen om onder andere de bevolking  te beschermen tegen de talrijke struikrovers en criminele benden die zich verborgen hielden in het onherbergzame Taurusgebergte.

 Het is er nog steeds eenzaam. Nergens een restaurantje te bekennen.  Reizen door dit gebergte was nogal riskant. Wellicht wil Paulus ons daaraan ook herinneren als hij de gevaren opsomt, die hij allemaal heeft doorstaan 2 Kor.11:25

De ruïneheuvel Derbe is moeilijker te vinden dan die van Lystra. 

Ze ligt ook veel verder van Konya verwijderd dan deze plaats, namelijk 30 km ten oosten van Karaman en deze stad ligt weer 110 km ten zuidoosten van Konya  .

 

Inscriptie

Je moet even voorbij het gehucht Ekinöstü zijn. Daar zie je een vrij kleine, zacht glooiende heuvel.  Op deze plek is een inscriptie gevonden uit 157 n. Chr., die deze plaats identificeert met het antieke Derbe, dat Paulus enkele keren heeft bezocht.

 De steen met inscriptie bevindt zich in het museum van  Karaman. Daar kun je het beste inlichtingen krijgen.

Lystra en Derbe waren geen typisch Griekse steden. Alle Hellenistische steden bezaten een ommuurde acropolis, die boven op een hoge heuvel was gelegen met daaromheen de eveneens ommuurde stad. Buiten de stadsmuren lag de necropolis, begraafplaats zeggen we vandaag.  Vandaag  lijkt Derbe op een vrij lage terp.  Deze terp is niets anders dan een verzameling puin uit vele eeuwen.  Niets is nog opgegraven.

Paulus heeft nooit vergeten wat hij in Antiochië, Iconium en Derbe heeft moeten verduren. In de laatste brief die van Paulus bewaard is gebleven, de tweede brief aan Timotheüs, heeft hij het er nog over.

 Daar noemt hij de vervolgingen die hem getroffen hebben  te Antiochië, Iconium en Derbe. "Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered" ( 2Tim.3:11).  Hij schrijft niet dat hij mazzel gehad heeft, maar dat de HERE hem heeft gered.  Het is mogelijk dat Paulus  enige tijd bij Gajus gelogeerd heeft (Hand.20:4)

Timoteus

Later heeft hij Timotheüs hier ontmoet, die altijd bij hem is gebleven. Timotheüs van Derbe  was velen tot steun.  De schrijver van de brief aan de Hebreeën vermeldt zijn naam als enige in Hebr. 13 en hij schrijft aan de gemeente van Rome dat hij hoopt de gemeente daar spoedig met Timotheüs te kunnen bezoeken. Hij geeft nog even door in zijn brief dat broeder Timotheüs in vrijheid gesteld is.(Hebr.13:23)