A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dood in de pot


 

Bij het  orrigeren  valt de CSM  telkens uit Ik moet dan gtelkens opnieuw  beginnen  Kolokwintenfoto was een gif die foto  die paktomputer niet, Toh wil ik dit ongecorrigeerde bestand afdrukken Ik nweem ik die mooie feestelijke plant van het Joodse Pinksterfeest,, U moet eens kijken bij Sukkot, foto's die ik uit Israel kreeg.  Teken van het Pinksterfeest

Sukkotfeest is een uitbundig feest. Als de Joden Sukkotfeest  vieren tintelt het van enthousiasme.Dan is er beslist niet de dood in de pot Het is ons Pinksterfeest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dood in de pot  (2 Kon, 4 :38-41)  

De kookpot uit bovengenoemde tekst is een merkwaardige Bijbelse plaats .. Vind  u ook niet? Ik heb er nooit durven preken. Een drare tekst, hoor.Nu heb ik onlangs ondekt dat ze een duidelijke boodschap heeft. Het verhaal gaat over de De profeet Elisa.

 

Hongersnood

Er heerst een grote honger in het land.Elisa komt met zijn helpers in een profetengemeenschap in het land.Hij draagt zijn medewerkers op om een grote kookpot mt water op het vuur te zetten. Er zal toch gegeten moeten worden, ondanks de hongersnood. Maar de vraag is natuurlijk: hoe vind je ergens iets eetbaars?Elisa draagt zijn knechten op het veld in te gtaan en zoveel mogelijk eetbare planten te verzamelen.Ze gaan op weg, maar ze weten niet welke planten eetbaar zijn en welke niet. Al gauw vindenze kruipplanten die er fantastisch uit zien.

 

Kolokwinten

 

Het zijn kolokwinten, slingerplanten die erg vergiftig zijn.Dat wetem de helpers van Elisa niet.Ze hadden ht wel kunnen weten, want in de tempel werd met grote afbeeldingen op de muren voor deze giftige planten gewaarschuwd. Alle tempelgangers wisten het heel goed;Die kolokwinten moet je niet eten. Ze zijn vergiftig.Blijkbaar wisten de helpers van Elisa dat niet omdat ze nooit in de tempel waren geweest.De Tora, het Woord van God was daar heel duidelijk over.De helpers kenden de Schriften niet.

 

Bah die moes is heel vies

 

Ze namen veel planten mee naar huis, sneden ze in kleine stukjes en wierpen ze in de kookpot die ze ze op het vuur hadden gezet.Iedereen had honger.Wat zou dit nieuwe gerecht goed smaken. Het leek wel appelmoes.In de Satenvertaling staat voven het Bijbelgedeelte:een moesgerecht.Toen ze er een hapje van hadden geproefd, schreeuwden ze heuit “Man Gods, de dood is in de pot.Wat is ddit eten vies.Ze spuugden het uit. Maar Elisa weet raad; hij strooit wat meel doo het gerehcht van de kolokwinten en toen was het gerecht  weer eetbaar.

Moraal van het verhaal

In de ontstaansgeschiedenis   van de Schriften  pastGod zich aan aan tijd en cultuur. Wat is nu de moraal van dit verhaal?

Je noet drommels gcoed weten wat je eet.Niet elk voedseel is goed.Je moet weten wat je eet.De profeten van de profetengemeenschap hadden geen enkel ondeerscheidingsvermogen.Die kolokwinten zagen er goed en aanlokkelijk uit. De profeten gingen alleen maar af op hun zintuigen.Alleen de man Gods kende het verschil.

Zien wat voor ogen is.

 

Dat doen ook vandaag veel mensen.Het ziet er mooi uit. Het is keurig verpakt. Dat zal wel smakelijk zijn.Veel mensen  heben net als die knecchts van Elia geenonderschedings-vermogen.Alles wat zinnen prikkelend is en wat er fraai uit ziet daarvan nemen de mensen zakken vol mee naar huis.Dat  snijden ze fijn  en doen hetin de moderne kookpotten en zettrn datbrouwsel op het vuur om er een gerecht van te maken, dat zij erg lekker vindent doen ook de profeten.

 

Dood in de pot

Maar op den duur schreeuwen ze het uit “ Man Gods, De dood is in de pot De man Gods grijpt in. Hij strooit meel over het gerecht heen en het wordt weer smakelijk. Aanschouwelijk  onderwijs

 

Voedsel voor de ziel

 

Wij mensen hebben ook voedsel voor de ziel nodig Voedsel voor het lichaam is niet voldoende. In onze tijd heerst er gote geestelijke hongersnood.. Wie houdt er nu eigenlijk van mij? Waar leef ik  nog voor?  Wie heeft er nog aandacht voor mij?Mensen zoeken naar de zin van hun leven in een schijnbaar zinloos bestaan. De mopderne kookpotten zijn wel erg groot Ze nemen onze geestelijk honger niet weg.

 

Jezus  is nu de man Gods

 

Wat ons vandaag wordt voorgezet door de moderne literatuur en de huidige communicatiemedia bevredigt die honger meestal   niet. We schreeuwen tot de man Gods:’De dood is in de pot’ Wie is voor ons vandaag de man Gods? Dat is Christus, de Zoon van God. Hij zegt toch: Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen.Kan Hij ons ontgiftigen? Kan Hij ons weer gteestelijk gezond maken? Ja, want Hij is de Opgestane Heer.Wie in Hem gelooft, heeft deel aan het echte leven, ook als de dood in de pot is.Ik denk aan wat Jezus gezegd heeft over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed (Joh,5:56) Dat is tochook raar? Wij zijn toch geen kannibalen?De “Bijbelvertaling in onze taal”, die eind november 2013 is uitgekomen vertaalt terecht: Wie in Mij gelooft is als degene die Mijn vlees eet en mijn bloed drinkt.

Dat gebeurt toch in de eucharistie en in de Maaltijd van de Heer?Het isgeen magie maar metafoor.

Opmerking

 

In Lucas 24:25  horen we Jezus zeggen’Wat zijn jullie toch verschrikkelijk dom om niet te geloven wat de profeten over mij gezegd hebben....Via Mozes en andere profetenlegt de Heer uit   alles wat zij al over Hem verteld hebben.Het is niet goed als je de mond vol hebt over de profeten, maar zwijgt over de Heer..We zullen het Oude Testament moeten lezen in het licht van het Nieuwe.

    S