A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doodsbeenderen (1)


Doodsbeenderendal (1)

 Na Pasen komt:Pinksteren

Dal met doodsbeenderen, restanten van een veldslag

Ezechjël 37 vanaf vers 1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2 Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3 De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 4 Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5 Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen(NBV)   Er is een explosie van bijna religieus enthousiasme voor de voetbal, maar geen enthousiasme  voor de kerk. Sociologen spreken zelfs van en kerkvijandige cultuur.De kerk is voor velen  als een fraai beschilderd paasei. Van buiten lijkt het wel mooi, maar van binnen is het leeg. Op de grote veiling van visies en levensbeschouwingen is wel veel in de aanbieding, maar de christelijke boodschap wordt doorgedraaid. Veel ouderen missen in de kerk warmte,  bezieling en saamhorigheidsgevoel. De kerk verkeert in een ernstige crisis. Er is een grote malaise in het geestelijke leven.  Veel mensen missen wat in de kerk.  Het begint zo koud en zo leeg te worden. 

De grote verkilling

  Barmhartigheid zonder warmhartigheid is armhartigheid!Heeft Nietzsche dan toch gelijk toen hij schreef God is dood Wij hebben Hem vermoord.  De kerken zijn grafmonumenten en grafkelders van God geworden.  Ja, zo schreef Nietzsche . Op een schutting stond indertijd geschreven  God is dood – Nietzsche. Maar iemand  had daar  onder geschreven  Nietzsche is dood-  God.  Ja als wij de aarde loskoppelen van de zon en de mens van de verrezen Heer, wordt het bitter koud.  

Batavierengeloof keert terug

  Als de levende God doodverklaard wordt, komt het Batavieren-geloof weer terug in de lage landen bij de zee. Van hogerhand is men wel koortsachtig bezig deze malaise te bestrijden. In de kerk zijn wij druk in de weer met gemeenteopbouw  en  nieuwe kerkelijke organisatievormen.  Er worden deskundigen aangetrokken en er wordt veel werk verzet. Dat is nodig. Maar daarmee redden we het niet.  We zullen het niet alleen maar in de breedte moeten zoeken, maar vooral in de diepte. De geestdrift van het merendeel is Geest te weinig en drift te veel.  Wat wij vandaag nodig hebben is de bezieling van de Heilige Geest. Wat wij vandaag nodig hebben is de levendmakende kracht van de Heilige GeestEr is vandaag van alles te verkrijgen, maar er is een nijpend  tekort aan Heilige Geest.  

Groot tekort Heilige Geest

  Alleen de vloedgolven van de Geest kunnen de huidige doodsheid en dorheid in de kerk doen verdwijnen. Alleen de Heilige Geest kan de uitgedoofde  sintels van het christelijk leven  weer maken tot gloeiende lava. Wat is de boodschap van Ezechiël  in hoofdstuk 37 ?De  levenwekkende kracht van de Heilige Geest is overal aanwezig waar Gods Woord verkondigd wordt. Dat is  de boodschap van Ezechiël!Ezechiël was een profeet van Israël die leefde in ballingschap in Babel.  In het rijk van Nebukadnezar.  Al jaren voor de verwoesting van Jeruzalem was hij met vele anderen naar Babel gedeporteerd. Die Babylonische ballingschap beleefde het volk als een periode van dorheid en doodsheid. Op zekere dag krijgt  Ezechiël  het verschrikkelijke bericht "Jeruzalem is verwoest en de tempel is tot een puinhoop gemaakt". Ezechiël is er kapot van. Geen wonder dat hij die nacht niet kan slapen.  Hij heeft een afschuwelijke nachtmerrie. Hij ziet een massagraf dat vol is met lijken. Tot zover het oog reikt  ziet hij lijken. Net zo luguber als toen men massagraven   ontdekte in Auschwitz en andere concentratiekampen. Waar Ezechiël ook heenkijkt, overal ziet hij skeletten en beenderen van mensen.   

Lugubere doodsvallei

 Een afschuwelijk gezicht. Het is een lugubere en macabere doodsvallei. Net als  wanneer vroeger een grote veldslag plaats gevonden had en men niet de moeite genomen de lijken te begraven.De koude rillingen lopen Ezechiël over de rug.Het angstzweet breekt hem uit. Maar in dit visioen komt God hem tegemoet. In het eerste vers lezen we “Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen  en de Heer  voerde mij in de geest naar buiten. Hij zette mij in een dal. God wil hiermee Ezechiël iets duidelijk maken. God heeft ook ons daarmee iets te zeggen.  Dat schrikaanjagende dal vol dorre doodsbeenderen heeft ook voor ons een boodschap. Ezechiël moet het maar eens goed in zich opnemen.  Hij moet er van alle kanten omheen lopen.Wat griezelig.  Doodeng.  Huiveringwekkend is het.