A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dode Zee (2)


Dode Zee / Moerbeiboom 

Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen:”Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee! En hij zou jullie gehoorzamen.(Luc. 17:6) 

In de omgeving van de Dode Zee wil niets groeien.Het planten van een moerbeiboom is dus totaal onmogelijk

 

 

De Moerbeiboom heeft zeer sterke wortels. Je kunt die boom niet ontwortelen

 

Heeft u wel eens een moerbei gegeten? Jezus kende de moerbeibom

De zee

Met “de zee” werd in de tijd van Jezus altijd de Dode Zee bedoeld.

Wanneer men over de Middellandse Zee sprak, gebruikte men altijd de uitdrukking : de grote zee”.Jezus wist dat in die zee door het hoge zoutgehalte nooit iets geplant kon worden.

Zelfs rond de Dode Zeer kan niet geplant worden, laat staan in de Dode Zee. Een moerbeiboom planten in de Dode Zee was de dwaasheid gekroond. Iedereen  wist dat dit niet kon.

 En toch gebruikt Jezus dit beeld als een mogelijke onmogelijkheid  voor de gelovige.Je moest bovendien die moerbeiboom eerst ontwortelenn. Onlangs moest ik een bamboebosje uit mijn achtertuin opruimen. Het lukte me niet. Het bleek onmogelijk de bamboeplanten te ontwortelen Hun wortelstelsel was wijd vertakt. Dat geldt nog veel meer voor een moerbijboom. Een moerbeiboom kan heel oud worden en krijgt in al die jaren een ingewikkeld wortelstelsel Er is geen wrikken meer aan. Je kunt zo’n boom nooit ontwortelen en verplaatsen naar de omgeving van de Dode Zee.

Dumpen kan wel maar planten nooit

Nu heeft Jezus het bovendien ook nog eens over zo” boom planten bij de Dode Zee en niet  dumpen of werpen.  Dat is volstrekt onmogelijk.

 Zo klein als een mosterdzaadje

Daarvoor heb je een moderne kraan nodig. Jezus zegt echter tot zijn discipelen:Jullie zouden het fixen, als je maar een geloof had als een mosterdzaadje. Zo klein. Een mosterdzaadje was immers het kleinste van alle zaden.Deze woorden van Jezus zijn een antwoord op de vraag van de leerlingen ”Heer,geef ons meer geloof”.Ze hadden gehoord hoe Jezus hen vertelde, dat ze iemand die hen kwaad had berokkend,  zevenmaal moesten vergeven als hij tot zevenmaal toe hen had kwaad gedaan. “Dat kan toch nooit” dachten ze. En daarom voegden ze er aan toe; Geef ons meer geloof. Daarbij gaat het niet om allerlei persoonlijke wensen, maar om de krachten en gaven van het Koninkrijk van God in deze wereld.

Moerbijbomen zijn er niet om er omheen te lopen, maar om te ontwortelen. Het koesteren van wrok of haat mag binnen de gemeente van Christus niet voorkomen. Het viel mij op dat Jezus heel goed  op de hoogte was van omgeving van de Dode Zee waar niets kon groeien en Hij ook de moerbeiboom heel goed gekend heeft. Overigens was het gebruik van stijlfiguren waarbij men de zaak op de spits dreef heel gebruikelijk in Israël.