A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dotan


 

Dotan van Jozef

 

Jozef ging zijn broers achterna en  trof hen in Dotan aan. (Gen. 37:17)  Dit is de Dotanvallei met de tel Dotan in het noorden van Galilea 

Dotan van Jozef 

Hier vond Jozef uiteindelijk zijn broers, nadat hij er door zijn vader van  op uit gestuurd was om te kijken hoe  zij het maakten en hoe het met het vee stond.(Gen.37: 14).

Jozef trof hen niet aan in Sichem, maar in Dotan.Dotan lag aan de grote karavaanweg tussen Damascus en Egypte.

De broers trokken hem zijn schitterend veelkleurig gewaad uit en wierpen  hem in een diepe put.

Daarna verkochten ze hem aan Ismaëlitische kooplui die op weg waren naar Egypte 

Dotan van Elisa

Dotan is ook bekend uit de geschiedenis van Elisa.

 Vijftien km ten noorden van Samaria kun je nog de tel Dotan bezoeken. Boven op de heuvel lag de bijbelse stad, die in de tijd van Elisa door de koning van Aram (Syrië) werd belegerd.

Toen de bediende van Elisa ‘s morgens opstond, zag hij tot zijn verbijstering dat de stad omsingeld was door een groot leger met strijdwagens en paarden.

Elisa sprak toen de bekende woorden:’Wees niet bang, want wij zijn met meer dan zij’(2 Kon. 6: 16).

Als de knecht van Elisa 's morgens naar de stadswallen gaat, krijgt hij de schrik van zijn leven.

Heel Dotan is omringd door de strijdwagens van de Syrische koning. Elisa zegt tegen hem zij die bij ons zijn, zijn sterker dan zij.

Zieners zien meer dan kijkers

HEER open zijn ogen. Inderdaad alles is anders dan het schijnt. Met de ogen van het geloof kijken we zelfs  medt Stafenus over de dood heen. Is met de dood alles afgelopen?

Nee, want alles is anders dan het schijnt voor hem die geen kijker maar  ziener is.Velen zijn geestelijk blind vandaag