A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dan


 

 Twee gouden stierkalveren

Na rijp beraad besloot Jerobeam twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf ( 1 Kon. 12: 28)

.

Het ene beeld liet hij in Betel plaatsen en het andere beeld in Dan, waarnaar het door de Israelieten in optocht werd heengebracht.jpg'>." U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan, Israel". Priesters liet hij aanstellen  uit alle bevolkingsgroepen. Niet uit de Levieten!

 

Na de scheuring van het rijk, liet koning Jerobeam van het tienstammenrijk  twee gouden beelden maken in de vorm van een stierkalf .

Het ene beeld liet hij in Betel plaatsen, het andere in Dan.

Hij zei tegen het volk: U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan, Israël, dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid. Het stierbeeld  was meestal klein en heette daarom een stierkalf.

 Het was klein omdat een groot stierbeeld van massief goud veel te kostbaar zou zijn geweest.

Ging het om een groot stierbeeld, dan was het metalen beeld alleen maar overtrokken met bladgoud.

Het beeld van Jerobeam moest concurreren met de tempel in Jeruzalem en zal daarom wel van massief goud geweest zijn.

Het hier gebouwde poortwachtershuisje dateert uit de negende eeuw vóór Christus en werd waarschijnlijk door koning Jerobeam gebouwd.

Jerobeam verleidde het volk tot afgodendienst. In Tell Dan kun je nog altijd de overblijfselen zien van een bamah, een offerhoogte, die stamt uit de tijd van Jerobeam.

Baldakijn

Er zijn ook restanten gevonden van een poortgebouw uit de tijd van de Israëlieten.Zijn er nog meer herinneringen uit die tijd? Ja, want naast de poort zijn vier gedecoreerde stenen gevonden, waarop vier pilaren stonden.

 Deze pilaren hielden een baldakijn overeind, waaronder de koning zat als de troepen de stad introkken of waar hij daar  zat om recht te spreken.

Het hele leger kwam bij de koning zijn opwachting maken (2 Sam. 19:9).De koning had dan plaats genomen in de doorgang van de poort.

 

Archeologen hebben nu het podium opgegraven dat door koning Jerobeam van Israël gebouwd werd om de tempel van het gouden kalf te huisvesten! Zie hier de plek

De afgodendienst in Dan hield stand totdat de Assyrische koning Tiglat Pilezer in 732 voor Christus de stad innam en verwoestte.

De stad Dan was vroeger een Kanaänitische stad, die vroeger Laïs of Lesem heette.De Kanaänieten hadden een Baäl in de vorm van een stierkalf. Het was voor hen een symbool van de godheid om zijn sterkte en teelkracht.

De Danieten verwoestten de stad en noemden haar vervolgens Dan. Het was de meest noordelijke stad van het oude Israël.De meest zuidelijke stad was Betel. Zo ontstond de staande uitdrukking “Van Dan tot Betel” Zo lezen we b.v . in Rechters 20;1 dat heel Israël van Dan tot Betel naar Mispa kwam om de HEER offers te brengen

 Apisstier

In Egypte werden levende stieren vereerd. Hier zie je een plaatje waarop de Apisstier door de opperpriester bewierookt wordt. Apis was de heilige stier van Egypte. Hoewel Jerobeam zelf ook een tijdje in Egypte geweest is, geloof ik niet dat het gouden stierkalf dat hij maakte Apis moet voorstellen, want dan zou een Egyptische godheid Israël uit Egypte bevrijd hebben en dat is moeilijk voor te stellen.

De Huis van David Inscriptie

De Huis van David Inscriptie (ook bekend als de 'Tel Dan Inscriptie') werd in 1994 tijdens opgravingen in de oude stad Dan ontdekt. Deze wordt door velen beschouwd als de eerste verwijzing naar het "Huis van David" die buiten de Bijbelse tekst is ontdekt.De Huis van David Inscriptie lijkt een fragment te zijn van een overwinningsmonument dat door een koning van Damascus (Aram) werd opgericht in de 9e eeuw voor Christus, zo'n 250 jaar na de heerschappij van Koning David.

Het fragment noemt specifiek overwinningen over een 'koning van Israël' (waarschijnlijk Joram) en een koning van het 'Huis van David' (waarschijnlijk Achazja).

De Huis van David Inscriptie (Tel Dan Inscriptie) wordt tegenwoordig in het Israël Museum te Jeruzalem bewaard.