A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Delfi Orakel


 

Orakel 

De plaats Delfi komt in de bijbel niet voor. Wel werd de apostel Paulus geconfronteerd met het orakel van Delfi en hebben de inwoners van Filippi indirect verwezen naar deze plaats in Midden-Griekenland. 

 Waarzegster

In Hand.  16 : 16 lezen we namelijk dat de apostel en zijn gezelschap op de sabbat  in Filippi naar een gebedsplaats gingen en daar een waarzegster ontmoetten. De NBV vertaling heeft: we kwamen een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. De NBG vertaling heeft:een slavin die een waarzeggende geest had. Letterlijk staat er in het Grieks: een slavin met  een Pythonische geest.

De schatkamer van Athene te Delfi aan de Heilige Weg. 

Hun grote onderlinge wedijver bracht de meeste Griekse staten ertoe de rijkste geschenken naar het orakel te brengen en daarvoor een eigen ruimte in te richten. Je kunt er niet pinnen! De Atheners bouwden hun schathuis omstreeks 490 v. Chr.  en de bouw ervan werd gefinancierd met de opbrengst van de buit die ze op de Perzen bemachtigden na de slag bij Marathon!

Apollo tempel

Lucas sluit zich in het spraakgebruik aan bij de bevolking van Filippi. Je moet namelijk weten dat Python oorspronkelijk de naam is  van de draak die als bewaker van het orakel te Delfi aan de voet van de Parnassus woonde en door Apollo werd gedood.  In later tijd werd van mensen die als waarzegger of buikspreker optraden gezegd dat ze een Pythonische geest hadden. Lucas heeft al in het verhaal van Simon in Samaria (Hand.  8:13) en later dat van Elymas in Pafos op Cyprus (Hand.  13:6) duidelijk gemaakt dat in de antieke wereld  magiërs en toekomstvoorspellers veel belangstelling trokken. Omdat tot het werk terrein van deze waarzegster ook het gebied van de Joodse gebedsplaats behoorde, kan de slavin iets van de Joodse discussies en verwachtingen hebben opgevangen. Vandaar de door haar gebezigde uitdrukking over de allerhoogste.

Pythonische geest

Wat is echter een Pythonische geest ? Om deze vraag te beantwoorden moeten we even de steile helling van de Parnassus beklimmen. Nou ja, even. Boven op de top bevindt zich het heiligdom van Apollo.

Daar zat een meisje – pythia geheten – op een driepoot boven een rotsspleet waaruit bedwelmende dampen opstegen. Ze staarde in een zilveren schaal met water en kauwde laurierbladeren. Als ze door de drugs  in een soort trance raakte, stootte ze de wil van de voorspellende Apollo uit.

 Drie priesters noteerden wat zij zei. Deze waren zeer goed op de hoogte van alle politieke problemen.

Ze hadden zo grote invloed in Griekenland.  Zij beslisten over vragen van oorlog en vrede.  Zij maakten uit of ergens een kolonie gesticht moest worden. Als ze zelf overtuigd waren gaven ze een helder en duidelijk antwoord.

Dubbelzinnig 

Meestal was hun antwoord aan de vragensteller dubbelzinnig.  Om een voorbeeld te noemen.  De vraag: zal ik gedood worden in de veldslag? werd door de pythia beantwoord met U ZULT TERUGKEREN NIET DOOD.  Het hing er maar van af waar je de komma plaatste; vóór of achter het woordje "niet" !!  U zult terugkeren, niet dood. Of : zult niet terugkeren, dood.

Toen koning Croesus van Lydië  eens vroeg of hij de grensrivier de Halys zou overtrekken voor een veldtocht tegen de Perzen, luidde het antwoord: Als u de Halys overtrekt zal er een groot rijk ten onder gaan. 

 Croesus dacht dat het grote rijk Perzië was, maar de veldtocht  had als resultaat de ondergang van zijn eigen rijk. De Pythia bedoelde het rijk van Croesus. Dat was ook een groot rijk

Nu was het vroeger zo, dat het raadplegen van het orakel in Delfi alleen koningen en zeer rijken zich konden permitteren.

Er waren in Filippi een paar slimme heren, die zeiden: om te weten of  het voor de tarweoogst een goed jaar zal worden, of  als je iets anders wil weten, hoef je heus niet naar Delfi te gaan.  Wij hebben hier in Filippi een bijzonder aardig en begaafd  meisje dat ook de kunst van het geven van een orakel verstaat, want ze heeft een Pythonische geest. En bovendien vragen wij  voor haar adviezen veel minder geld.