A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Damascus


Daarop zei de Heer tot Ananias:Ga naar de Rechte Straat en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus, die Saulus heet (Hand. 9:11)

Op deze foto uit 1921 ziet u de Rechte straat

Damascus is vandaag een moderne stad met miljoenen inwoners. De moslims vormen een overgrote meerderheid.

Judas de Damascener had zich over Paulus ontfermd in Damascus.

Begin Syrische rijk

In de tijd van Salomo ontstond onder leiding van Rezon het rijk van Damascus. Na de scheuring van het rijk van Salomo verenigde hij de verschillende rijkjes die ten noorden van Kanaän lagen en vormde het Syrische rijk. 

Velen in Syrië menen dat Damascus de oudste stad van het Midden-Oosten is maar  velen in Israël denken dat dit Jericho is.

De stad zou als oasestad al 6000 jaar geleden zijn gesticht.

Zijn geluk dankt Damascus aan de rivier Barada die tussen de bergen en de woestijn een natuurlijke oase had laten ontstaan.

Saulus' bekering

Damascus is als bijbelse plaats vooral bekend geworden door de bekering van Paulus, die eerst Saulus heette. 

 Hij was eerst naar de hogepriester in Jeruzalem gegaan  om aanbevelingsbrieven te krijgen voor de synagogen in Damascus.

In  Damascus woonden indertijd  nogal veel Joden.

Ook veel christenen waren  na de dood van Stefanus gevlucht naar Damascus.(Hand 8: 1). Zij werden genoemd "Aanhangers van de Weg". 

Omayyadenmoskee.

 Omayyadenmoskee, Eerst was dit een Byzantijnse kerk. Hier zou het hoofd van Johannes de Doper als relikwie bewaard zijn!

z ijn.

 Wellicht  ontleend aan het woord van Jezus zelf  Ik ben de weg (Joh.  14:6) Op de weg naar Damascus vond die ontmoeting plaats die zo'n beslissende wending gaf aan de voortgang van het evangelie op het lange traject van Jeruzalem naar Rome.

Volgelingen van Jezus werden genoemd 'Mensen van de weg.'

 De Opgestane verschijnt hem

Toen Paulus  onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 

 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen; Saul,Saul, waarom vervolg je Mij?  Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was :'Ik ben Jezus die jij vervolgt.' Hand.  9:4) .

Wat hier geschreven wordt, hoort thuis in de serie verschijningen van de Opgestane Heer.

Saul heeft Jezus in zijn heerlijkheid gezien en gehoord. Een uitzonderlijke roeping en een uitzonderlijke taak.

De bekering van Saulus wordt niet minder dan drie keer aan Teofilus verteld.  Lucas legt hier zwaar de klemtoon op, omdat die roeping van Saulus beslissend is geweest voor de voortgang van het evangelie.

Eerst nemen we er kennis van in Hand. 9,Vervolgens laat Lucas Paulus zelf het verhaal van de grote ommekeer in zijn leven vertellen na zijn arrestatie in Jeruzalem(Hand.  22) en nog eens in de verantwoording die afgelegd wordt voor koning Agrippa(Hand.  26).

 

Paulus logeeradres

Paulus  heeft in Damascus gelogeerd in het huis van een zekere Judas, die in de Rechte Straat woonde (Hand.  9:11).  Daar ontmoette hij Ananias die hem de handen oplegde, daar liet hij zich dopen.  Onmiddellijk ging hij de synagogen in en verkondigde dat Jezus de Zoon van God is (Hand.  9: 20) 

"Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van  koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen.  Ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik een mand door een venster in de muur werd neergelaten.(2 Kor. 11: 32)"

 

Huis op de stadsmuur

Er zijn in Damascus nog steeds van die oude huizen op de stadsmuur zoals op de foto! De poging tot arrestatie van Paulus heeft waarschijnlijk niet plaats gehad tijdens zijn eerste verblijf in Damascus, direct na zijn bekering, maar drie jaar later, toen hij uit Arabië was teruggekeerd naar Damascus. Bovengenoemde Aretas was de schoonvader van Herodes Antipas, koning van Arabia Petraea. (rotsachtig Arabië). Na zijn bekering was Paulus ook niet direct teruggegaan naar Jeruzalem, maar naar Arabië (Galaten 1:17)

Dat is Arabia Petrea geweest en men neemt aan dat Paulus  in de stad Petra heeft vertoefd. . Dit Arabië  moet je zeker niet identificeren met het tegenwoordige Arabië maar omvatte o. a. Moab en Edom en de stad Petra in het huidige Jordanië.