A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Knekelkist Jakobus


Wetenschappers beweren dat zij  de oudste inscriptie gevonden hebben van Jezus.  "Jakobus, zoon van Jozef, broer van Jezus" staat op een stenen kistje dat gevonden is in de omgeving van Jeruzalem. Anderen beweren nu dat het deksel wel origineel is , maar niet de kist zelf

Zie ook bij Jezus broers

Daar vindt u een overzicht van het leven van deze broer van Jezus, die  bekend is geworden als leider van de christenjoden te Jeruzalem.

Bedrog?

Sommige archeologen zeggen: het is bedrog Anderen zeggen tegenwoordig toch weer dat het deksel met opschrift authtentiek lijkt te zijn. De discussie gaat door.

 

In dit kistje zouden waarschijnlijk de botten van de Jakobus van het Nieuwe Testament hebben gezeten. De joden spraken in die tijd Aramees. 

Aramees

In het Aramees staat er Ýa'akov bar Yosef  akhui di Yeshua.  Plunderaars boden het voor veel geld aan op de antiekmarkt.

Het is nu in handen van een anonieme verzamelaar. Het kistje is 50 cm lang. Voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 werden  de botten van overledenen in zo'n kistje bewaard 

Knekelkistjes werden vooral tussen 30 voor Chr.  en 70 na Chr. door de vrome joden gebruikt om hun doden te herbegraven.

Als een geliefde van hen overleed werd deze net als Jezus gezalfd en bijgezet in een graf dat was uitgehakt in de rots. 

Na een jaar botten  verzameld

Na een rouwperiode van een jaar keerde men dan terug naar het graf. 

 Het gebeente werd verzameld, in een voor deze dode gemaakt knekelkist of ossuarium gedaan en weer bijgezet in een speciaal uitgehakte nis. 

 Vele knekelkistjes zijn opgegraven. Nog in 1998 werd er een kist opgegraven en daarop de tekst Jezus, zoon van Jozef. 

Volgens sommigen werd daardoor de lichamelijke opstanding van Jezus onderuit gehaald. 

Er waren in die tijd echter tientallen Jezussen die een vader hadden met de naam Jozef.

Bijzonder in het gevonden kistje is daarentegen is dat er 3 namen genoemd worden en dat er bovendien aan toegevoegd is dat Jakobus een broer van Jezus was.

De toevoeging 'broer' komt op geen enkel knekelkistje voor. 

Geen vervalsing?

Volgens Israëlische geologen is het kalkstenen kistje geen vervalsing, het  moet gedateerd worden in het jaar 63. Volgens de Joodse historicus Flavius Josefus werd Jakobus in het jaar 62 gestenigd. 

Een jaar na zijn dood zouden volgens goed gebruik zijn beenderen verzameld zijn.

De drie namen.  Jakobus, Jezus en Jozef  kwamen afzonderlijk vaak voor in de tijd van Jezus. De combinatie van de drie namen is echter statistisch opvallend .

Ongebruikelijk is ook het noemen van de broer, namelijk Jezus.  Die moet dus een zekere faam hebben genoten. Ons geloof is er niet afhankelijk van

Het  is wel voordehandliggend aan te nemen dat we met een authentieke vondst te maken hebben.