A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koosjer


Koosjer eten is een verplichting die een jood het hele jaar op zich neemt.

Tijdens de week van Pesach gelden er nog extra speciale wetten.

Dan mag er namelijk geen gist gebruikt worden.

Matsot, ongerezen broden

 

Zeven dagen lang eten Joden matsot, platte ongerezen broden.

Ze lijken op grote crackers. Deze matsot herinneren de Joden aan de grote haast waarmee de uittocht uit Egypte plaatsvond.

Het koosjer eten houdt veel meer in dan het niet eten van varkensvlees.

Taboe zijn onder andere ook paling, oesters, garnalen en kreeften. De complete lijst staat in Leviticus 11 en Deuteronomium 14.

Wie echter geen van de verboden dieren nuttigt, kan nog niet zeggen dat hij koosjer eet.

Ook koosjer slachten

Zo is een rituele slachting van het dier een vereiste.

De koosjere slager snijdt met een gericht snede de halsslagader van het dier door. Zo heeft het dier de minste pijn.

Bepaalde gedeelten mogen niet genuttigd worden, zoals bijvoorbeeld de spier die boven aan de heup ligt.

Dit naar aanleiding van de geschiedenis van de worstelende Jakob.

Geen bloed

Op het bloed staat het grootste taboe, want bloed staat voor de ziel.

Het is ook verboden dat koosjer vlees of koosjere vis in aanaanraking komen met onreine tegenhangers. Dat houdt in dat koosjere bedrijven in Europa eerst flink moeten schoonmaken voordat ze koosjer vlees gaan bereiden.

Een rabbijn houdt toezicht op het productieproces.

Vlees- en melkprodukten niet samen 

Verder mogen vlees- en melkproducten niet samen genuttigd worden. Dit naar aanleiding van het gebod dat een bokje niet in de melk van de moeder gekookt mag worden. Deut. 14. Naast de wetten van Mozes zijn er nog andere voorschriften.

Wie vlees eet, mag zes uur lang geen melkproducten gebruiken.

Dat betekent, geen melk in de koffie, geen vla, geen kaas op het brood en geen chocola.

Nu is er ook melkpoeder te koop dat geen melkbestanddelen bevat. Veel joden eten weinig vlees omdat ze zes uur wachten moeilijk vinden.

In veel producten zitten ook dierlijke vetten en bv verboden E-nummers van kleurstoffen van insecten.

Daarom zal een Jood  graag vegetarische producten kopen.