A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerkhof van Pisa


Het mooiste kerkhof vind je mijns inziens naast de indrukwekkende Dom van Pisa. Een kerkhof was vroeger een soort tuin die om een kerk heen was aangelegd. Het kerkhof van Pisa heet Campo Santo Monumentale. Het is een reusachtig groot kerkhof omgeven door galerijen in gotische stijl.

Frescos

De wanden hangen vol met fresco’s die een oppervlakte beslaan van vele honderden vierkante meters. Een onbekende meester heeft daarop in de 14e eeuw het hiernamaals willen uitbeelden.

Op deze fresco’s zie je de meest vreemde beelden: duivels als vleermuisachtige wezens (met een spies in hun klauwen) zweven door het luchtruim. Engelen en demonen strijden om de ziel van een mens die is afgebeeld als een wit naakt lichaam.

Eén van de demonen houdt nog de enkels vast van een gestorvene, maar het is tevergeefs.

De engelen halen hem binnen in het paradijs met de boom des levens. Een van de figuren knijpt zijn neus dicht voor de stank. Anderen keren zich om bij het zien van het graf.

Jongste gericht: Christus Rechter 


Deze afbeelding van het Jongste Gericht is typisch middeleeuws.

 

Ook de afbeelding van Jezus als de komende Rechter is kenmerkend voor de Middeleeuwen.

In de kerken uit de Byzantijnse tijd, zoals bijvoorbeeld de Hagia Sofia  in Istanboel, zie je de Christus vooral afgebeeld als de Pantocrator, de  almachtige wereldheerser, maar in de Middeleeuwen wordt Jezus in de voorportalen van de kathedralen afgebeeld als de Rechter in het Jongste Gericht.

In ontroerende beelden is met tere, zachte pasteltinten het paradijselijk leven uitgebeeld op een grote wand van het kerkhof.

Christus centraal

Centraal op die wandschildering staat de gestalte van Jezus Christus.

Met uitgestoken handen grijpt Hij de handen van de gestorvenen beet en zegt: ‘Komt gezegenden des Vaders, beërft het Koninkrijk’ . Je ziet hoe een grote menigte gestorvenen vol bewondering naar Hem opkijkt. Mag je dan zo maar bij God komen in het hemels paradijs? Mag  je met lege handen komen?

Charos de  veerman

De gelovigen worden bij hun sterven niet opgewacht door Charos, de veerman van de doodsrivier de Styx, waarbij ze veergeld  moeten betalen zoals we kunnen zien op de albasten askisten in het Etruskisch museum te Volterra. Ook worden ze niet opgewacht door Osiris met een weegschaal en een verschrikkelijk uitziend monster zoals we kunnen zien in de grafkamers van de Egyptische farao’.

Daarom vind ik dat er van het kerkhof van Pisa een aangrijpende en troostende boodschap uitgaat. Het is een christocentrisch kerkhof!