A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koninkrijk der hemelen of Koninkrijk der Nederlanden


   

Zie ook Hemelburgers bij Bijbelse plaatsen

Koninkrijk der Nederlanden 

Wij zijn burgers zijn van het Koninkrijk der Nederlanden.Je hoeft daar niet aan te twijfelen. Onze namen ,onze geboortedata en onze adressen staan ingeschreven in het register van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. Uw identiteitskaart is het  bewijs

Displaced persons

Een halve eeuw geleden had je in ons land vele zogenoemde Displaces Persons. Statenloze mensen, mensen  zonder paspoort. Niemand wist waar ze eigenlijk thuis hoorden.

 Ze stonden nergens ingeschreven.Wij zijn burgers van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Nederlanden zijn de lage landen aan de zee, Ze zijn ontstaan op het aanslibsel van de grote rivieren, de Maas de Rijn, en de Waal.

Het zijn lage landen.Wij zijn geen hooglanders maar Nederlanders.

Die naam herinnert ons ook aan het ontstaan van ons land.

Meervoud

Die naam is een meervoud. Het waren oorspronkelijk zeven min of meer soevereine gebieden, die zich hebben aangesloten  tot  de Zeven Verenigde Nederlanden.

Provincie Holland was verreweg de belangrijkste provincie. Vandaar dat Nederland dikwijls ook Holland genoemd wordtDe meeste burgers zijn burger van dit rijk geworden door geboorte.

Dit rijk heeft een koningin, zoals de koningen van Frankrijk vroeger een koning hadden.

Maar wij  hebben geen absolute maar een constitutionele monarchie.

Monarchie

Een monarchie die zich aan de grondwet houdt..Onder het koningschap van het Huis van Oranje hebben we vrijheid van godsdienst en vrijheid van geweten.

Er is nog een ander Koninkrijk. Niet te vergelijken met het Koninkrijk der Nederlanden. Het is het Koninkrijk van God Koninkrijk der hemelen.(Fil.3:20) Geen rijk dat gegrond is op macht en veroveringszucht. Geen rijk dat mensen hebben opgebouwd.

Het is een rijk dat van God komt; Van Boven komt Een geestelijk rijk.Ook van dat rijk wordt je burger door geboorte, maar die heet wedergeboorte. Je wordt wedergeboren als de Pinkstergeest jou aanraakt.Dat rijk heeft ook een Koning.

 En de naam van die koning is Jezus Christus.Toen Hij op aarde was, was het centrale thema  van zijn verkondiging Het Koninkrijk der hemelen. (niet in de hemelen maar afkomstig uit) En nu zegt Paulus :

Wij zijn hemelburgers. Dat betekent: we hebben  

1.   Hemels burgerrecht

2.   Hemelse burgerplicht

3.   Hemelse burgerverwachting 

 

Zie verder Hemelburgers bij Bijbelse plaatsen