A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kohlbrugge


 

Hij streed net  als de Reveilmensen tegen de geest der eeuw.Tegen het zelfvertrouwen van de Verlichting. Maar er kwam bij hem nog iets bij. Hij streed ook tegen het zelfvertrouwen van de vrome mens.

Tegen dode orthodoxie 

Tegen een dode orthodoxie, tegen vromen die de waarheid verdraaiden.

Kenmerkend is zijn uitspraak Werp uw heiligheidskrukken toch weg. Ge kunt er de berg des Heren niet mee  beklimmen.

Voor hem was Christus ook onze enige heiligheid.Het is voor 100% genade.

Christus is niet alleen onze gerechtigheid, maar ook onze heiligheid.

Gerechtigheid en heiligheid

Wat is het dankbaarste schepsel van God ? (Catechismus) Antwoord:De hond.

Waarin zal uw dankbaarheid bestaan? Dáárin dat ik bij de genade blijf gelijk de hond bij zijn meester.

Het gaat om de stam

Piëtisten concentreerden zich op de vruchten. Maar het gaat om de stam zei Kohlbrugge.

Vanuit die radicale stellingname streed hij op drie fronten 'tegen  de neologie, tegen Afscheiding en ook het Reveil. Door zijn felle strijd tegen de neologie kwam het tot zijn afzetting als proponent.Het lidmaatschap van de hervormde kerk in Utrecht werd hem geweigerd.

De Hervormde kerk wilde een bewijs van goed zedelijk gedrag van de lutherse kerkenraad, maar die weigerde dit te geven.'

De komma!! 

Kenmerkende tekst voor zijn theologie vinden we in Rom. 7:14: Denn wir wissen das das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, Achter dat woord  fleischlich staat een komma.

Dat trof hem diep. 

Daar moet je ophouden.

Een vleselijk mens kan nooit de wet houden die geestelijk is..Hierdoor zag hij het hele hoofdstuk in een nieuw licht. Paulus zegt niet:

Ik heb goede vorderingen gemaakt, maar tot ergernis van de Farizeeër zei hij ik ben vleselijk, zondig.

Alles is belofte

Voor Kohlbrugge kwam alles aan op Gods belofte. Ook de wet is een belofte en niet de handleiding voor een moraal. De oude monnik in ons wil niet sterven

De heiliging was geen zaak waarop men zich laten voorstaan.

Ze was ook net als de godheid van Christus onzichtbaar. We redden het niet met goede werken.

In Wuppertal kwam het tot de oprichting van een Niederländisch Reformierte Gemeinde. In Nederland was hij een uitgestotene.

Later is hij gerehabiliteerd. Nu is er een actieve kring van "Vrienden van Kohlbrugge