A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerk in one-liners


De kerk is geen begrafenisstoet, maar een bruiloftsoptocht.

De kerk is geen kerker, maar erker met uitzicht op het Woord

De macht van de kerk is de macht van het Woord

De kerk is een koor dat in de wereld staat te zingen van Gods oeverloze liefde

De kerk is de enige plek waar Jezus met zondaren wil samenwonen

De kerk is geen geheim genootschap

De kerk is het levend lijf van Christus. Ik ben in "levenden lijve"

Ze heeft een toren die iedereen kan zien en een klok die iedereen kan horen

Het probleem is niet dat de kerk gevuld is met lege banken, maar de banken met lege mensen

De kerk begon met 12 deserteurs onder leiding van een apostel die zijn Heer verloochende

De kerk is geen showroom waar God te bezichtigen is, maar plek van verkondiging

De kerk is de plek waar het verreikende en verrijkende Woord van God verkondigd wordt

De kerk is geen supermarkt waar ieder met zijn kijk-en-grijp-karretje langs de schappen gaat

Wij willen geen richtingenkerk, maar richtinggevende kerk

De kerk is geen panopticum, wassenbeeldenmuseum of kelder met etalagepoppen.

Zonder levend geloof in Christus is de kerk een kerkhof

Voor velen is de kerk een soort zelfbedieningszaak geworden

Velen zien de kerk als een handelaar in postzegels die niet meer geldig zijn.

En de kerkenraad als de beheerder van een kringloopwinkel

De kerk bedriegt en bedreigt als zij niet  christocentrisch is.

De kerk is net als  een Samen-op-Weg cake. Er zit wel van alles in, maar ze smaakt nergens naar

De kerk is geen junglecommando maar een reddingsbrigade

De kerk heeft een wrijfpaalfunctie en ieder schuurt zich daaraan

De kerk moet een peace-maker en een space-maker zijn, waar vrede en ruimte wordt geboden

De kerken lopen leeg omdat de mensen zelf leeg lopen

De kerk is voor velen geen wijn meer die inwendig  verwarmt en inspireert

De kerk is geen penhuis, maar mondhuis (Luther)

De kerk is geen grafkelder van God, maar woning van de levende Heer

De kerk is lichaam van Christus, kudde van de Goede Herder, bruid van hemelse Bruidegom

De kerk is geen heilsinstituut maar club van Christusgelovigen

De kerk is ontstaan op het Pinksterfeest