A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kunst en kitsch


 

ME Kunstenaar anoniem!

In de middeleeuwse kunst staat de kunstenaar op de achtergrond

De kunstenaar treedt achter het kunstwerk terug of is niet bekend.

Vaak is hij anoniem.

Sinds de Renaissance ligt het accent niet langer op het kunstwerk maar op de kunstenaar.

De kunstenaar treedt niet langer anoniem achter zijn werk terug

Hij verdedigt zijn auteurschap en signeert zijn werk. Het werk is iets van hemzelf.

Het draagt het stempel van zijn expressie.

Van kunde tdot kunst

Van een mooi voorbeeld van kunde is het geworden tot kunst.

Het maakt deel uit van zijn geestelijk eigendom. Het subject is naar voren gekomen

 Het subject is het scheppend principe dat zich in handelen verwerkelijkt

Kunst begint waar imitatie ophoudt

Het ontstaan van panorama’s in de tweede helft van de negentiende eeuw is dieptepunt in de schilderkunst.

Schilders als Mesdag beoogden de zuivere nabootsing van de natuur.

En dat is geen kunst

In die periode ontstaat de fotografie en deze neemt de vermeende  taak van de schilderkunst over.

Nu ontstaat een nieuwe stroming in de schilderkunst door schilders als Van Gogh, Gauguin en Cézanne.

In Middeleeuwen symbolisch

In de Middeleeuwen was de kunst symbolisch.

Door middel van een aardse  realiteit  wilde men een hemelse werkelijkheid uitbeelden

Hiervoor waren bijvoorbeeld de wandschilderingen “al fresco" heel geschikt!

Ze waren  uitgevoerd in waterverf op natte pleisterkalk

Het waren zachte, tere tinten.

De schilderkunst was draagster  van het bovenaardse, van de hemel

De “hogere” werkelijkheid, de wereld van God en het boventijdelijke vonden hun weerspiegeling in de kunst.

Dienaar van de kerk

De gotiche kunstenaar was een trouw dienaar van de kerk.

Voor hem wees de zintuiglijk waarneembare  werkelijkheid heen naar die andere  werkelijkheid,

 Het was de werkelijkheid van God, van engelen, heiligen en martelaren.

Het getuigeniskarakter van de schilderkunst komt men later ook tegen bij Rubens en zijn tijdgenoten

Schilder als getuige

Voor deze schilder was kunst een getuigenis van de triomf en de glorie van de kerk.

Na de Middeleeuwen kwam de symbolische functie van de kunst op de achtergrond

De kunst werd werkelijkheid. Men kreeg grote belangstelling voor het aardse

Belangrijk werd de individuele mens die uit de anonimiteit van de Middeleeuwen voor het voetlicht trad.

Een volgende stap deden de impressionisten

Impressionisme

Zij gaven alleen nog maar een vluchtige indruk van de werkelijkheid weer

.B.v. de trilling van licht en lucht van een landschap.

 In het kubisme wordt tenslotte de werkelijkheid van natuurlijke vormen gedeformeerd

Dit gebeurt op wiskundige grondslag.