A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koningschap Jezus Christus


De koningen van Israël moesten beantwoorden aan het beeld van de vredekoning

Dit beeld wordt bijvoorbeeld beschreven in Psalm 72

Vredekoning

Hij richt  uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht

Zijn koninkrijk kun je niet vergelijken met andere koninkrijken, zoals dat van de Farao

(Zie daarvoor bij de Koningen van Egypte)

In die rijken spelen macht en rijkdom de eerste viool.

In het Koninkrijk van God gaat het om de liefde jegens God en naaste

Hoofdthema

Het Koninkrijk van God was de centrale inhoud van de prediking van Jezus

En de liefde was en is de grondwet van dat Godsrijk

Het grote geheim van de verkondiging van Jezus is dat in Hem dat Godsrijk is gekomen.

Jezus' koningschap is permanent. Zelfs  aan de overzijde van het graf

Van Hem belijdt de kerk ook dat Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden

Maar deze Rechter is dezelfde persoon als de Redder.

Osiris

In het dodenboek no 125 van het oude Egypte lezen we hoe de doden verschijnen voor Osiris

Osiris  is de god van de onderwereld, de dodenrechter

In het dodenboek lezen we over de weegschaal  die Osiris zal hanteren.

Het hart van de dode wordt op de ene schaal gelegd en het teken van gerechtigheid op de andere

Als de uitslag verkeerd uitvalt zal een verschrikkelijk monster de dode verscheuren

Als de dode in het gericht verschijnt, wordt hem gevraagd hoe hij ervoor staat

Hij noemt dan allerlei dingen op die hij niet gedaan heeft

Ik heb nooit iemand bedrogen, nooit gestolen, nooit geknoeid met maten en gewichten

Negatieve confessie

Dit is de zogenoemde negatieve confessie. Deze had een magische betekenis

Als je het kwaad ontkende, gold dit óók voor de goden van de onderwereld

Daarom zou een Egyptenaar nooit schuld belijden

Hij kent ook geen vergeving.

 

Koning als slaaf

In het Nieuwe Testament lezen we over een Koning, die de gestalte van een slaaf aannam

Een Koning, die het opneemt voor allen die verdrukt en verguisd worden.

Een Koning die zich ontfermt over allen die geen helper hebben

Deze Koning is ook Priester en Offer, Herder en Lam tegelijk

Hij is een Koning die bij de finish van ons leven zegt

'Komt gezegende van de Vader, beërft het Koninkrijk'

Jezus ziet ook Daniël 7: 13 en 14  in Hem in vervulling gaan

en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht,

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan

 en zijn koningschap is onverderfelijk

Het gegeven van de heerschappij, eer en koninklijke macht vinden we bij Mattheus terug

In Matth. 24:18b en 20b is er weer sprake van zijn onverderfelijk koningschap