A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koptische Kerk


Kenmerkend voor de Oosterse orthodoxie (de Koptische orthodoxe kerk inbegrepen,) vind ik  de afwezigheid van beelden in de kerk.

Geen losstaande beelden 

In de Koptische kerk zijn wel iconen toegestaan, mozaïeken en ook afbeeldingen in reliëf, maar geen losstaande beelden.

Ik vermoed dat dit de invloed is van het Jodendom, dat ook van invloed geweest is op het feit dat in de Koptische kerk de sabbat en de besnijdenis in ere werd (wordt ?) gehouden. We hebben wel doopdiensten meegemaakt in Egypte.

Koptisch kruis op arm

Het viel ons op dat jonge mensen zich niet schamen voor hun geloof .Velen van hen hebben het Koptisch kruis laten tatoeëren op hun pols en spreken vrijmoedig over hun geloof in de levende Heer.

In Alexandrië is het Oude Testament vertaald in het Grieks. De zogenoemde Septuaginta.

 

Iconenwand

In alle Koptische kerken bevindt zich een iconenwand. Ze geeft toegang tot het altaar.

Op de iconenwand van de Koptische kerk aan het Mosplein in Amsterdam staan de woorden:

Dit is de poort des hemels. In 1992 heeft de Koptische patriarch uit Caïro deze kerk ingewijd. Tot 1985 deed zij dienst als gereformeerde Maranathakerk.

In het stadsdeel oud-Caïro kun je zien dat het christendom heel belangrijk was in Egypte.

Een stuk of zes orthodoxe kerken staan op een kluitje bij elkaar.

Sint Marcuskathedraal

De slanke toren van de nieuwe Sint Marcus kathedraal nodigt je uit om deze kerk binnen te gaan.

Men zegt dat de eerste gemeente gesticht is door  de evangelist Marcus. Bijna 10.000 mensen kan deze kathedraal bevatten. Ongelooflijk.

Ook in de week bezoeken honderden mensen deze kerk. Er wordt veel aan bijbelstudie gedaan en voorlichting gegeven door de patriarch en zijn dienaren.

Ongeveer zeven miljoen mensen (10% van de bevolking) behoort tot de Koptische kerk! Ze is de grootste christelijke kerk in het Midden-Oosten.

De Koptische kerk te Amsterdam aan het Mosplein is het middelpunt van een 2000 mensen tellende geloofsgemeenschap.

De Koptische kerk heeft zeer veel betekend voor de westerse kerk.

 

Kloosterwezen 

In de vierde eeuw is hier het kloosterwezen ontstaan dat zich heeft uitgebreid over heel Europa.

Het was ook Egypte dat zendelingen stuurde naar Ierland en Engeland en door deze zending kwam het evangelie naar Nederland. Niet alleen het schrijven (papyrus) hebben wij aan hen te danken, ook het Evangelie!

Overal zie je in de Koptische kerk afbeeldingen van Jezus’ vlucht naar Egypte (Math 2 : 13-16). Deze wordt bijna beschouwd als Jezus’ persoonlijke christianisering van Egypte.

Evangelisch Koptisch

Naast de officiële Koptische kerk is er ook de Evangelisch Koptische kerk. Deze heeft in Caïro een voortreffelijke theologische school.

Het is tragisch dat deze bloeiende christelijke kerk zich na 451 (na het concilie van Chalcedon) losmaakte van de wereldkerk en op die wijze niet die aandacht en steun gekregen heeft die ze nodig had.

Met andere oosterse orthodoxe kerken kon de Koptische kerk de uitspraak van Chalcedon niet aanvaarden. Dit concilie sprak zich op voorzichtige, tastende wijze uit over de verhouding van de goddelijke en menselijke aard in de éne persoon van Jezus Christus. De Koptische kerk bleef vasthouden aan de ene godmenselijke natuur van Christus.

De Koptische kerk heeft als een van de weinige Noord-Afrikaanse kerken de storm van de islam doorstaan.

Afvalmensen

De Koptische christenen staan vooraan in het werk der barmhartigheid.

In het sociale werk onder de ‘afvalmensen’ die onder de meest erbarmelijke omstandigheden leven op en van de grote vuilnisbelten even buiten Cairo, verrichten zij veel werk.