A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koninkrijk van God


Het Koninkrijk der hemelen was de centrale inhoud van Jezus' prediking

Die uitdrukking vinden we bij Matteüs die voor de Joden schreef. Die naam zal Jezus ook gebruikt hebben

Een andere naam is het Koninkrijk van God.

Uit de hemel

De eerste naam duidt niet de locatie, maar de oorsprong aan van dit Rijk aan.

Bij niet-joden kan dit een misverstand oproepen alsof het uitsluitend een rijk inde hemel zou zijn.

Koninkrijk der hemelen wil zeggen dat dit Rijk van de Overzijde, van God komt

Dit rijk is wel op aarde

Jezus is de Koning van dit rijk

De koninkrijksprediking van Jezus stuitte op veel verzet vanwege Jezus' pretenties

De discipelen kenden de geheimenissen van het Koninkrijk van God

Jezus vertelt over dit koninkrijk in gelijkenissen

De grondwet van dit Rijk is de liefde

Wij kunnen dit rijk niet veroveren.

Drie dingen kunnen wij doen

  1. We kunnen dit Rijk ontvangen
  2. We kunnen dit Rijk binnengaan
  3. We kunnen dit Rijk verkondigen

Hebben wij een fraudebestendig paspoort en een geldig visum voor dit rijk?

Kerk en Koninkrijk zjn twee concentrische cirkels met Jezus in het middelpunt

Over dit Rijk vertelt Jezus in gelijkenissen.

Als Jezus ergens vertelt dat de laatsten de eersten zullen zijn, geldt dat niet in het algemeen, maar uitsluitend van de burgers van dit Rijk dat in Hem is gekomen.