A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keep Christ in your Christmas!


De Engelsen zeggen Keep Christ in your christmas

God werd mens in Jezus van Nazaret. Dat is de grootste stunt van God

Dit noemen we Gods menswording (incarnatie)

Jezus wandelt langs de oever. Kijk, dáár loopt God. Onvoorstelbaar!

Wij rationeel ingestelde mensen willen alléén geloven wat we ons kunnen voorstellen.

Lucas heeft de kerstgeschiedenis opgetekend uit de mond van Maria

Hij heeft haar een interview afgenomen toen hij in Caesarea Palestinae moest wachten zo lang Paulus vast zat.

De eerste luisteraars van de eerste kerkpreek waren mensen van de onderkant

Ze gaan naar Bethlehem om te zien het Woord dat geschied is.

Voor velen is het Kerstfeest een puur romantisch feest

Een feest met kerkjes, klokjes en kaarsjes, engelenhaar en dennengroen

Koning, keizer, admiraal, Kerstfeest vieren ze allemaal

Voor velen is Jezus niet meer dan Flipje, het fruitbaasje van Tiel

Jezus is geen vreemde hemelmijnheer. Hij is geboren in een voederbak

De nieuwsdienstlezer komt met een uitgestoken vinger naar ons toe:

U is heden de Heiland geboren. Daarbij hoort een uitroepteken!

Heden is méér dan een tijdsaanduiding op een geboortekaartje

Heden= vandaag is het zo ver. Vandáág zijn Gods beloften in vervulling gegaan

De eerste hagenpreek vond plaats in Bethlehem

De woestijnherders komen in beweging op dit woord

Zij waren tempelherders in dienst van de hogepriester te Jeruzalem

Ze waren analfabeet, arm en veracht. Schorriemorrie

God heeft zich geïnvesteerd dat is ingegraven in onze wereld

Het gewone wordt een glas-in-lood-raam waar het licht van Gods liefde door heen schijnt

Het verblindend licht van Efratha hebben we gedimd tot sfeerverlichting

Moderne theologie heeft meestal geen hoge, maar een lage christologie

Een lage christologie ziet Jezus slechts als een gewoon mens en inspirerend voorbeeld

Een hoge christologie erkent zijn Hoge Komaf.

Een hoge christologie belijdt dat God onder ons is verschenen in slavengestalte

De heerlijkheid des Heren omstraalde de herders (Luc.2:9)

In die heerlijkheid gaat het net als in Jesaja 6:3 om Gods majestueuze verschijning

Die heerlijkheid (kabood) is letterlijk ontzagwekkend

Zelfs Mozes kan Gods kabood niet zien.

Hij vraagt Doe mij toch uw heerlijkheid zien.  Dat kan niet

God is groot in zijn vreeswekkende kabood

Op hoogtepunten van Israëls geschiedenis verschijnt Gods heerlijkheid in een wolk.

In het Gloria worden kabood en sjaloom   in één adem genoemd

Ere zij God in de Hoge en vrede op aarde.

In de onthulling van Gods heerlijkheid (ere) wordt de ware sjaloom geschonken.