A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Falsificatie?


 • Zie ook Jezus’ broers
 • Wetenschappers beweren dat zij de oudste inscriptie gevonden hebben van Jezus. "Jakobus, zoon van Jozef, broer van Jezus" staat op een stenen kistje dat gevonden is in de omgeving van Jeruzalem.
 • Nu is komen vast te staan, dat het kistje zelf niet authentiek is. Toch zijn sommige archeologen van mening dat het deksel met inscriptie wel echt kan zijn.
 • In dit kistje zouden de botten van de Jakobus van het Nieuwe Testament hebben gezeten. De joden spraken in die tijd Aramees. In het Aramees staat er Ýa'akov bar Yosef akhui di Yeshua. Plunderaars boden het voor veel geld aan op de antiekmarkt.
 • Het is nu in handen van een anonieme verzamelaar. Het kistje is 50 cm lang. Voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 werden  de botten van overledenen in zo'n kistje bewaard. Hoewel de meeste archeologen vandaag beweren dat het een falsificatie is,zijn er toch weer archeologen die daar niet van overtuigd zijn. De kist met inhoud zou toch authentiek kunnen zijn.
 • Knekelkistjes werden vooral tussen 30 voor Chr. en 70 na Chr. door de vrome joden gebruikt om hun doden te herbegraven.
 • Als een geliefde van hen overleed werd deze net als Jezus gezalfd en bijgezet in een graf dat was uitgehakt in de rots.
 • Na een rouwperiode van een jaar keerde men dan terug naar het graf.
 • Het gebeente werd verzameld, in een voor deze dode gemaakt knekelkist of ossuarium gedaan en weer bijgezet in een speciaal uitgehakte nis.
 • Vele knekelkistjes zijn opgegraven.
 • Nog in 1998 werd er een kist opgegraven en daarop de tekst Jezus, zoon van Jozef. Volgens sommigen werd daardoor de lichamelijke opstanding van Jezus onderuit gehaald. Er waren in die tijd echter tientallen Jezussen die een vader hadden met de naam Jozef. Bijzonder in het gevonden kistje is daarentegen is dat er 3 namen genoemd worden en dat er bovendien aan toegevoegd is dat Jakobus een broer van Jezus was. De toevoeging 'broer' komt op geen enkel knekelkistje voor.
 • Volgens Israëlische geologen is het kalkstenen kistje geen vervalsing, het  moet gedateerd worden in het jaar 63.
 • Volgens de Joodse historicus Flavius Josefus werd Jakobus in het jaar 62 gestenigd.
 • Een jaar na zijn dood zouden volgens goed gebruik zijn beenderen verzameld zijn. De drie namen.  Jakobus, Jezus en Jozef kwamen afzonderlijk vaak voor in de tijd van Jezus.
 • De combinatie van de drie namen is echter statistisch opvallend Ongebruikelijk is ook het noemen van de broer, namelijk Jezus. Die moet dus een zekere faam hebben genoten. Ons geloof is er niet afhankelijk van Is het wel waarschijnlijk dat we met een authentieke vondst te maken hebben?
 •