A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Richteren / Mag dit


  Dag amici. Jullie schreven dat het boek Richteren allerlei verhalen bevat die nooit echt gebeurd kunnen zijn en die bovendien een zeer laagstaand zedelijk niveau hebben. Hoe kunt u dit boek nog Gods Woord noemen?

 Het is  in moreel en irrationeel opzicht helemaaluit de tijd. De kerk maakt zich belachelijk door dergelijke boeken nog serieus te nemen te noemen. Graag wil ik daarop antwoorden omdat ik vermoed dat vele jongeren er ook zo over denken. Ik ga daar op in twee bijdragen. Eerst Richten  / Mag dat wel? . Daarna Richteren / kan dat wel?.

De strijd tussen Israel en de Filistijnen in de tijd van de Richteren vond altijd plaats in de vlakte tussen de kust en het bergland van Judea

Het meer van Charod in Israel waar Gideon 300 mannen uitkoos om de strijd aan te gaan tegen de Midianieten. De profetische boodschap is dat God de overwinning geeft en niet het aantal strijdbare mannen en strijdwagens.Niet door kracht en geweld, maar door mijn Geest"

 

in de  in het heuvelachtige gebeid tussen de kust en Judea

Jael doodde Sisera, die op zijn vlucht  voor Barak, zijn intrek bij haar in de tent genomen had met een tentpin en een hamer nadat hij bij haar in slaap was gevallen. In het Oosten bewoonden de vrouwen een eigen tent. Het ingaan in een vrouwentent, waar geen krijgsman mocht komen, maakte Sisera belachelijk.Ze bracht hem om het leven en gebruikte haar eigen wapens Het spannen van tenten was bij Bedoeinen vrouwenwerk. Jael was de vrouw van een Keniet.

Simson laat zich zijn haar afsnijden door Delila. Dat haar was zijn geheim Met het geheim van zijn nazireaat geeft hij het heilige prijs aan de filistijnen

 

Een vreselijk boek

 

Richteren beschrijft een tijd die slecht begint en zo mogelijk nog slechter eindigt. Dit boek is in moreel opzicht inderdaad een vreselijk boek. Hoe kan zo’n boek  in de bijbel staan en als het Woord van God beschouwd worden? Het is een van de meest duistere tijden uit de geschiedenis van Israël. Kenmerkend was, zoals er in het slot staat beschreven;:”In die dagen was er geen koning in Israël;ieder deed wat goed was in zijn ogen (Ri.21:25). Micha steelt geld van zijn moeder en laat er een afgodsbeeld van maken met een privé heiligdom. Debora durft de strijd aan met de koning van Hasor, helemaal in het noorden .Haar generaal Barak wil alleen mee als  zij ook meegaat. Ehud was een linkshandige die op slinkse wijze de koning van Moab op het toilet doodde. Het boek eindigt met een van de meest gruwelijke verhalen uit het Oude Testament, over de schanddaad te Gibea (Ri. 19:20).

 

Dieptepunt

 

Wanneer een Leviet en zijn bijvrouw in Gibea overnachten, wordt het huis waarin zij verblijven, belegerd door een groep gewetenloze inwoners. Deze willen seksuele gemeenschap met de Leviet. Om dat te vermijden wordt de bijvrouw naar buiten gebracht, die zo door deze mannen wordt misbruikt, dat zij aan de gevolgen daarvan overlijdt. De tien geboden worden in het boek Richteren aan de lopende band overtreden. Het is politiek, moreel en geestelijk een puinhoop in Israël. Jefta was een buitenechtelijk kind, verwekt bij een prostituee.  Om die reden wordt hij door zijn halfbroers niet geaccepteerd. Hij vlucht naar Syrië en wordt daar een guerrillaleider. Hij verzamelt een groep vagebonden om zich heen. Simson was een regelmatige bezoeker van vrouwen die in Israël een zeer slecht naam hadden. Maar hij wordt nota bene in het Nieuwe Testament nog tot de geloofsgetuigen gerekend!! Debora komt er nog het beste van af. Het enige dat zij tegen heeft, is dat zij een vrouw is in een tijd dat vrouwen niet in tel waren.

Het boek Richteren is beslist geen zedelijk hoogstaand boek, en zeker geen bron van inspiratie of bemoediging. Hoe kunnen wij dit boek dan nog  Gods Woord noemen?

  

Een God van schorremorrie

 

Richteren is juist daarom het Woord van God, om dat we daarin lezen dat God het is die telkens weer ingrijpt als het mis gaat in Israël.

Hij maakt daarbij gebruik van mensen die helemaal geen voorbeeld voor ons zijn, wat hun positie, afkomst of levensstijl betreft. Het is schorremorrie.  De richters waren geen helden. Gods Geest grijpt hen aan en dan pas kunnen zij hun roeping vervullen.

God maakt gebruik van zondige mensen om zijn volk te verlossen. De richters zijn vreemde lui die dikwijls zeer vreemd gaan en toch kan God hen gebruiken. God schakelt altijd weer mensen in. Hij is niet god zonder meer, maar Hij is de God van.......De God van Abrah, Izaak en Jakob De God van....ook van Gideon en Simson

De conclusie van het boek Richteren is dat er wel een koning moet komen om het volk te leiden. Wij weten uit het Nieuwe Testament dat die koning inmiddels gekomen is. Ja toch?