A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Het dienstmeisje Roosje kwam hier vandaan


Rodos

Het eiland Rodos is vandaag een Grieks eiland voor de Turkse kust.

Het ligt in de Aegeïsche Zee.Het eiland komt ook in de bijbel ter sprake.

In Hand. 21:1 lezen we dat Paulus op zijn derde zendingsreis op weg naar Jeruzalem eerst voorbij Kos voer en daarna voorbij Rodos.

Hij had toen  de vorige dagen een ontroerend afscheid meegemaakt van de oudsten van Milete.Hij  wilde zo gauw mogelijk in Jeruzalem zijn om daar het Pinksterfeest met zijn volksgenoten te vieren.

Het eiland Rodos in de Aegeïsche Zee. Hier kwam het dienstmeisje van de moeder van Johannes Marcus  vandaan. Maria bezat in Jeruzalem een grote woning, waar zij de huisgemeente  gastvrijheid verleende.(Hand. 12:12)

Huidige poort van de stad Rodos.

Roosje

We worden in de bijbel nog een keer herinnerd aan het eiland Rodos.

Dat gebeurt in Hand. 12:13-16 en nu in verband met die andere bekende apostel, Petrus.

Het dienstmeisje van de moeder van Marcus was een uit Rodos afkomstige slavin. Iedereen in de gemeente noemde haar Roosje, of Rodé (de Rodische) Rodos betekent rooseiland.

 Het gebeurde in de tijd dat Herodes Agrippa I enkele leden van de gemeente gevangen zette, en zelfs Jakobus de broer van Johannes met het zwaard liet ombrengen.

Toen hij zag dat hij de Joden daarmee een groot plezier deed, liet hij ook de apostel Petrus arresteren en opsluiten in de gevangenis.

 Op een heel bijzondere manier werd Petrus uit de gevangenis bevrijd. Na zijn bevrijding begaf Petrus zich direct naar het huis van Maria, de moeder van Marcus (de schrijver van het evangelie) waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden.

Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt kwam het dienstmeisje van Maria naar de deur om te kijken wie daar was. Toen ze Petrus zag was ze zo blij, dat ze helemaal vergat de deur te openen.

Het meisje  werd genoemd naar het eiland waar ze oorspronkelijk vandaan kwam: Net zoals Maria Magdalena genoemd werd naar de plaats waar zij vandaan kwam: Magdala. Maria  de Magdaleense. Achaïcus (1 Kor. 16:17) naar Achaje en Lydia, de purperverkoopster (Hand. 16: 14 naar Lydië.

Toch denken enkelen dat zij niet naar het eiland heette, maar naar de bloem de roos.We gunnen hen het voordeel van de twijfel.