A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rechterhand Gods


Rechterhand  Gods Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een voetbank voor je voeten heb gemaakt (Hebr. 1 :13). 

Dat is een unieke Bijbelse plaats! Wellicht weet u dat de uitdrukking ‘aan Gods rechterhand’ voorkomt in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Daar belijden wij van Jezus Christus:,  ‘opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods’. Onwillekeurig vraag  je je af: Heeft God soms ook een linkerhand? 

 

Koning Jehu van Israel, vijand van de Assyrische koning, knilelt op de voetbank van  de Assyrische koning als beeld van volkomen onderwerping 

 

Beeld van het Oude Testament

 

Wist u dat die uitdrukking in de oudtestamentische gedachtewereld is geworteld? We moeten dan denken aan een nieuwe koning in Israël, die zo juist de troon heeft beklommen.

De nieuwe koning moet nog door de eerste moeilijkheden heen als vijanden hem nog uitproberen en zijn bondgenoten nog niet weten wat ze aan hem hebben. Hoe zal die nieuwe gezalfde koning van Israël het er afbrengen? Zijn vijanden roeren zich nog heftig. De sfeer is gespannen in de troonzaal. De spanning stijgt met de minuut. Plotseling valt er een diepe stilte. Kijk eens wie komt daar de troonzaal binnen? Alle aanwezigen rekken hun hals en klappen in hun handen. Een oorverdovend gejuich stijgt op uit de troonzaal. Wie verschijnt daar met een groot gevolg? Het is de generaal die de laatste rest verzet tegen de  nieuwe koning heeft neergeslagen. Zie je hem vol triomf de troonzaal binnenkomen? Hij wordt gevolgd door een stoet van gevangenen in dure, maar gescheurde kleren. Het zijn de koningen van Israëls vijanden. Ze zijn verslagen. Hun trotse verzet is gebroken en ze moeten buigen  voor de voeten van de nieuwe koning. Met hun nek vormen ze als het ware een voetbank voor de nieuwe koning. Tot nu toe zat de nieuwe gezalfde koning aan de rechterzijde van de regerende vorst. Die rechterzijde was een ereplaats. Niemand  mocht daar zitten. Alleen de nieuwe koning.

 

Beeldspraak

 

Het is een beeld  van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament vertelt met dit beeld ons wie die nieuwe koning is. Zijn naam is Jezus Christus. Hij heeft een ereplaats bij God.

En wie is dan die nieuwtestamentische generaal? Dat is God zelf. Op het Paasfeest vieren we de  troonsbestijging van de opgestane Paasvorst.  Hij is de nieuwe koning. Pilatus vroeg Jezus: Bent u soms een koning? Jezus beaamt dit. Hij is een ander soort koning dan alle koningen, keizers en machthebbers die de wereld kent en gekend heeft. Hij is een Koning die God ons gaf. Hij komt uit de hemel. Zijn Rijk komt ook uit de hemel. Jezus heeft in vele gelijkenissen vertelt  over dit Rijk, dat in Hem gekomen is’ .Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan......

Zijn vijanden roeren zich nog heftig .Ze zaaien met hun legers, dood en verderf. Daar komt straks een eind aan. In een intens nauwe samenwerking tussen God de Vader en God de Zoon, zal God zelf al die vijanden maken tot een voetbank voor Jezus’ voeten.