A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rijk van de dood


 

 

Maria Magdalena begroet de Opgestane Hij noemt haar naan :Maria Jezus heeft gezegd:Ik ben de opstqanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven  ook al is hij gestorven (Joh. 11)

Je kunt ook zeggen; dodenrijk.Op deze site is er srpake van het dodenrijk in de Bijbel en het dodenrijk in Egypte. Het dodenrijk in Egypte is een myhthologisch  begrip. Het is de onderwereld.In de oude bermijning van ps 116 was het woord onderwereld zelfs vertaald met ‘hel’; daar d’snagst der hel mij alle troost deed missen.Voor Israel was het in ieder geval een zorgverwekkende plek

Aanvulling  Rijk van de dood

 

De kerk belijdt dat Jezus is opgestaan van de doden. Dat is een meervoud. Heel concreet. Een onafzienbare menigte. Het enkelvoud is nog te abstract Hij is de eerste uit die menigte.

Op deze afbeelding ontmoet Maria Magdalena de Opgestane. Weet je op welke dag dit geweest is?.Hij is opgewekt op de derde dag volgens de Schriften (1Kor. 15:4).De derde dag is de derde dag na Goede Vrijdag. Die is de eerste dag geworden van de ontmoeting tussen Jezus en de zijnen. Die dag heet nu zondag. Dioe zondag heeft de sabbat onmiddellijk vervangen.Vanaf de vroegste tijd hebben de christenen die dag gekozen voor hun samenkomsten. Onmiddelijk zijn alle sabbatvieringen  afgeschaft. Er moet op die dag toch wel  iets hebben plaats gevonden waardoor de volgelingan van Jezus overweldigd werden. Hij is hen verschenen.Dat is toch wel een van de sterkste bewijzen dat er op die dag iets overweldigends heeft plaatsgevonden; de ontdekking van het lege graf en de ontmoeting met de levende Heer! Op die dag   verscheen Jezus ook aan Maria Magdalena.

Mummie van Ramses farao van Egypte Fascinerend, maar vergankelijkEen tand kun je nog zien. Wat een contrast met de beeldschone  Hatsepsoet

Wij ecchter dragen de naam van Sionskinderen. Wij leven uit de verwachting van de komende stad Gods. Je moet ook eens kijken naar de vele foto's bij Sions heuvel.Wat zijn de Sions  kinderen? Ik was v ergeten dat ik dat item had gemaakt.Een foto maken en opslaan kost erg veel tijd en moeite, hoor Een foto maken van Ramses gaat al lang niet meer net als een foto van de ruimte van de geselplaats

 

 Hatsepsoet, nast Cleopatra de enige vrouwelijke farao

 

De plaats van het neergestorte vliegtuig in de Okraïne doet  mij denken aan het dodenrijk van de oude Egyptenaren. In onze cultuur kennen wij die term niet.Je vindt in het Oude Testament wel de gedachte van de sje’ool, het dodenrijk, maar nergens vinden we ook maar enige aanwijzing hoe wij ons dit dodenrijk moeten voorstellen.We moeten daarover ook maar niet te veel  fantaseren.De dood is een gebied waarmee de mens zich niet  moet bemoeien Het is in dit verband merkwaardig dat de doden in de bijbel onrein verklaard worden, terwijl ze in Egypte heilig verklaard werden. Israël mocht de doden ook niet raadplegen. Contact met de doden was niet mogelijk. Zie ook bij ‘dodenbezweerster’ in de rubriek ‘Onderwerpen’. Je kunt dit  alleen begrijpen als je beseft dat Israël  Gods volk was dat  geheel anders moest zijn dan de buurvolken waar de doden vereerd werden. In de bijbel worden leven en dood nooit op zich zelf bezien. In leven en dood gaat het altijd om een levende relatie met God. Aandacht  voor het hiernamaals hebben zonder een levende relatie met God de HEER  is in het Oude Testament uitgesloten.

 

Naast elkaar

 

Voor ons mensen komt de dood na het leven. Maar in het Oude Testament worden leven en dood niet na elkaar gezet, maar naast elkaar. Israël moest kiezen voor het leven en niet voor de dood, dat is het leven buiten de Levende om. Er is ook  de dood midden in het leven.En het echte leven is  ten diepste leven in gehoorzaamheid aan wat God van de mens vraagt.We moeten ook maar niet te veel gaan fantaseren over de dood, maar geloven in de Levende.De mens is sterfelijk. Van ons uit loopt er geen rechte lijn van het hiernumaals  naar het hiernamaals. Wij mensen kunnen ook niet door allerlei bezweringstechnieken het aardse leven verlengen, zoals de priesters van het oude Egypte dachten met het zogenoemde mondopeningsritueel  te kunnen doen.Jezus Christus is als Paasvorst opgestaan uit het dodenrijk.Als de eerste en de eersteling.Hij is de Enige die onsterfelijkheid hééft en gééft. Dat is toch geweldig, niet?  

Egyptenaren werden niet oud.!

 

De gemiddelde leeftijd onder hen was niet hoger dan 20- 30 jaar. De Egyptenaren dachten dat je de dood die voor ons een vijand is,te vriend  kon houden door allerlei magische rituelen. Ook de beelden en figuren op de wanden van het graf konden door de magische spreuken van de priesters tot leven gebracht worden. De oude Egyptenaren  meenden  dat je de dode allerlei dingen kon meegeven, die hij nodig had in de onderwereld. Het lichaam was voor hen heel belangrijk.

 Ik ben een lihchaam

 

 Zij zeiden niet Ik heb een lichaam, maar ik ben een lichaam. Zonder lichaam was er geen leven na dit leven. Daarom was de mummificatie een belangrijk onderdeel van het begrafenisritueel Tal van teksten werden op grafwanden, sarcofagen, amuletten en papyrusrollen aangebracht. Men noemde die de “dodenboeken”. Het waren reisgidsen voor de dode op weg door de onderwereld. De onderwereld stelden de Egyptenaren zich voor in het westen. Dáár ging de zon onder. Vandaar dat alle piramiden en rotsgraven op de westelijke oever van de Nijl liggen. In het dodenboek 125 lezen we hoe de doden verschijnen voor Osiris, de god van de onderwereld. Hij was ook de dodenrechter. Hij hanteert een weegschaal.

 Zelfverlossing

 

Het hart van de dode wordt op de ene schaal gelegd en het teken van MA-AT, gerechtigheid op de andere schaal.De mens kon aan het laatste gericht ontkomen door de zogenoemde “negatieve confessie”, die een magische functie had. Ik heb nooit gestolen, nooit iemand belasterd enz. enz.Dan had hij ook nooit gestolen enz.

 Receptiealbum Godsrijk

 

In Openbaring  20: 12  lezen we  daarentegen over het Boek des Levens, dat is het receptiealbum waarin de namen staan opgetekend van allen die uitgenodigd zijn voor het feest van de bruiloft van het Lam. Het viel mij op in Johannes 5 : 24 dat niet alleen God, maar ook Jezus Christus,  leven heeft in zichzelf. Wij hebben geen leven in ons zelf. Wij lopen met de dood in de schoenen. Hij niet. Hij is van Hoge Komaf!