A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rome Catacomben


Catacomben

 

 

De catacomben waar de christenen hun doden begroeven, zijn een ontroerend getuigenis van het christelijk geloof.

 

Telkens weer kom je de uitbeelding tegen van Christus als de Goede Herder. Deze uitbeelding komt misschien het meeste voor. Waarom              de goede Herder? Omdat Hij het gewonde lam oppakt en in zijn armen draagt. Foto uit de 19e eeuw!

Ze verschijnt  geschilderd op zolderingen tussen rijke versieringen met bloemen, ingegrift op grafstenen, in reliëf gemodelleerd op sarcofagen. Het lam dat rust op zijn schouders en dat hij vasthoudt, is de christen.

Dit beeld hebben duizenden christenen bemoedigd. De Goede Herder heeft oog voor de enkeling, dat ene verdwaalde lam, dat zoekt Hij, draagt Hij, verzorgt Hij en koestert Hij

De meeste catacomben liggen aan de Via Appia

Catacombe van Priscilla  Ook waren er mensen die het christelijk geloof belachelijk maakten.

De Gekruisigde wordt hier met een ezelskop van achteren getekend en in het Grieks staat hier bij; Alexamenos aanbidt zijn god!

 

 

 

 

 

Misschien denk je: catacomben zijn toch geen bijbelse plaatsen? 

De naam komt inderdaad in de bijbel niet voor. Het zijn christelijke begraafplaatsen uit de eerste eeuwen.Er zijn echter geen plaatsen waar we zo vaak, aan de bijbel herinnerd worden als in de catacomben aan de Via Appia bij Rome.Daarom reken ik ze hier ook onder bijbelse plaatsen.

Catacomben zijn uitbreidingen van bovengrondse begraafplaatsen.Wanneer er geen plaats meer boven de grond was, maakte men gewoon een trap naar beneden en groef vandaar uit gangen. Die gangen werden galerijen genoemd.

Tot ongeveer 150 na Christus werden christenen en niet-christenen naast elkaar begraven.Op een gegeven ogenblik wilden de christenen eigen begraafplaatsen, afgezonderd van de heidenen. 

Maar de grond was duur en de christenen waren meestal arme mensen.Weinigen bezaten een stukje grond. Het aantal christenen groeide bovendien explosief, vooral na keizer Constantijn. Voor crematie voelden de christenen niets.De enige oplossing was nu ondergrondse begraafplaatsen.

Nog maar kort geleden heeft men ontdekt dat de Joden de methode van ondergronds begraven eerder ontdekt hebben.De Joodse catacomben liggen onder Villa Torlonia, waar de Italiaanse dictator Mussolini in de jaren twintig woonde

Men schat de lengte van de gangen in de catacomben van Rome tussen 900 en 1200 km. Het interessants zijn de grafkamers.Daar vinden we ook de fresco’s, de vroegste vorm van christelijke schilderkunst.

De Heiland is ook vaak weergegeven als actief optredend bij de mensen: in beeldhouwwerk ziet men Jezus die de ogen van de blinde aanraakt of die Lazarus uit het graf doet opstaan. Die broden vermenigvuldigt of water in wijn verandert.

Een van de oudste fresco’s is die in de crypte van St Callixtus.Het geeft de doop weer.We zien er een visser die een vis uit het water trekt. Hij is het beeld  van de apostel die ingaat op het woord van Christus”Volg Mij en Ik zal van jullie vissers van mensen maken (Marc.1:17)

Aantekening : het woord catacombe  is afgeleid van het Griekse kata kumbas, wat "bij de terreinglooiing" betekent. Die naam ging over op een christelijke begraafplaats, die was ingericht in een steengroeve onder de nabijgelegen kerk van Sint Sebastianus.

 De benaming "catacombe" ging vervolgens ook over op andere onderaardse begraafplaatsen in Rome, maar ook ver daarbuiten. De eerste catacomben ontstonden in de tijd van de christenvervolgingen in Rome en werden gebruikt als begraafplaats en liturgische ruimten. Na die vervolgingen raakten de catacomben in dvergetelheid.