A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rome-Claudius


Rome -Claudius

.jpg'>

 

 

 

 

 Na deze gebeurtenissen verliet Paulus Athene en ging naar Korinte.Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus,die kort daarvoor  met zijn vrouw Priscillauila in Korinte was aangekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten.....(Hand. 18:1) 

Wij zijn geneigd om te de denken dat keizer Claudius een antisemiet was en dat daarom de Joden de stad Rome moesten verlaten.Dat was zejker niet het geval De  Joden bezaten in het begin van de eerste eeuw tal van voorrechten. Ze bezaten vrijstelling van militaire dienst,Zij mochten synagogen bouwen en zij mochten ook het Romeinse burgerrecht behouden.Keizer Claudius was hun goed gezind.

 Waarom moesten ze Rome  velaten?  

Waarom had Clauius dan de Joden bevolen de stad Rome te verlaten?  Joden inden in Rome moeilijk gemist worden.De hele graanhdel lag grotendeels in handen van de Joden,Zou de voedselvoorziening niet in gevaar komen als de Joden verdwijnen? In tegenstelling tot de joden in andere Diasporasteden zoals Alexandrie woonden de Joden in Rome niet in een getto. Ze woonden door heel de stad heen.Wat was er nu gebeurd?

 Groot conflict 

Er was een groot conflict ontstaan binnen  het Jodendom vanwege een zekere Christus.Die Jood zou een gevaarlijke onruststoker zijn en als er één ding was waar de Romeinen een hekel aan hadden, dan was het politieke onrust me alle relletjes die er aan ver bonden waren.Het moet een behoorlijk conlict geweest zijn, Anders had de keizer niet zo’n rigoureuze maatregel genomen.De keizer moet bang geweest zijn dat de grote ruzie tussen de Joden zou overslaaan naar de inwoners van Rome, juist omdat ze niet in een getto woonden en hun 13 synagogen overal in de stad stonden.Zij hadden grote invloed door hun geld-en graanhandel.De Joden werden met respect behandeld.

 

Imulsore Christo

 

Susuetonius schreef dat de Joden in Rome voortdurend met elkaar overhop lagen vanwege het gestook van een zekere Chrestus.Wie is Chrestos? Is hijdezelfde als de Christus die wij uit de Bijbel hebben leren kennen?.Dat zou frappant zijn.De meeste bijbelgeleerden denken dit  inderdaad .De Romeinse geschiedschrij ver Suetoius heeft hier over gveschreven: Inmpulsore Cjhristo (op aanstoken van Christus. (Christo is de zesde naaval).We  denken natuurlijk direct aan het conflict waarover we in de Bijbel lezen.  De “i” zou door een schrijffout  veranderd zijn in een “e”.Andere bijbeleerden zijn lvan mening dat de Romeinen in de dtijd van Claudius      nog niet de onderscheidingen kenden dtussen joden en christenen omdat de Fiscus Judaicus pas in het jaar 94 werd ingevoerd en die moesten wel de joden betalen en de christenen niet.Bovendien vonden de Romeinen het christelijk geloof ‘superstie” bij geloof.toch is het niet onwaarschijnlijk  dat de Romeinende onderscheiding tussen Joden en christenen kenden. Daarvoor zijn verschilleende redenen.Suetonius en Tacitus die in de tijd van Claudius leefden hadden geen enenkele smpathihie voor de chdristenen, omdat zij het traditionlele geloof van Rome verwierpen.De confrontatie tussen joden en christenen was nogal heftig volgens de Bibel Trouwnes ook tussen christenen it de joden en christenen uit de heidenen.