A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remonstranten


Remonstranten

De Domkerk in Dordrecht waar in 2010 weer een nationale synode werd gehouden

Dordtse leerregels

- Campagneposters van de Remonstrantse Broederschap die aanvankelijk door de NS werden geweigerd, mogen toch op treinstations hangen.

Dat maakte een woordvoerder van de NS bekend. De Remonstranten beginnen op 1 november 2014 een mediacampagne om vrienden te werven. In het kader van de campagne 'Geloof begint bij jou' werden posters ontworpen met teksten als: 'Mijn God trouwt ook homo's', 'Mijn God laat me zelf denken' en 'Mijn God is een super optimist'. Hebben jullie die posters al gezien?

Waarom dit belijden?

‘Dit zijn toch fascinerende teksten’ zou je willen zeggen. “Waarom heeft de kerk in de zeventiende eeuw de artikelen tegen de Remonstranten opgesteld?” vroeg een bezoekster. Ik wil proberen hier kort en duidelijk op te antwoorden. Ik beperk me tot het eerste zinnetje: “Geloof begint bij jou”. Is dit wel waar? Nee, dat is niet waar. Het begin van ons geloof ligt niet bij ons, maar bij God. Hij is de eerste. In de 17e  eeuw waren er christenen die zeiden: “Ja dat lijkt zo misschien, maar wij geloven dat God de eerste is geweest. Hij heeft in mij het geloof opgeroepen.” We lezen in 1 Joh. 4:10 “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad. Onze vaderen gingen niet uit van de mens die God verkiest, maar van God die de mens verkiest. Als ik tot geloof kom, ga ik ontdekken dat Hij de eerste is geweest. Hij nam het initiatief. Zijn verkiezende genade gaat vooraf aan mijn geloofskeus. Niet ik heb Hem gekozen. Hij heeft uiteindelijk mij gekozen En nu kan ik wel een tijdje het geloof kwijt zijn, maar het komt weer goed net als bij Simon Petrus.

Volharding der heiligen

De Dordtse leerregels noemen als voorbeeld Simon Petrus. Die bezwoer bij hoog en bij laag dat hij Jezus niet kende. Maar later kreeg hij toch berouw. Dat kwam omdat God hem vasthield. In de belijdenis tegen de Remonstranten beleden de opstellers klip en klaar dat ons geloof daarin de absolute basis vindt. We worden van boven vastgehouden. Wij zijn door Hem verkoren. En zo kwam in die belijdenis het woord Verkiezing ter sprake in een mooi hoofdstuk over de Volharding der heiligen. De Remonstranten zeiden: “jij zegt wel dat je gelooft, maar jij kunt het zo weer kwijt zijn, want de mens heeft een vrije wil.” Psychologisch bekeken heeft de mens een vrije wil. Maar in werkelijkheid is God de eerste geweest. Dat is een grote bemoediging

Christus is brandpunt

Is die verkiezing volkomen willekeur? Nee, want Christus is het brandpunt van Gods verkiezing. De zonnestralen van Gods liefde komen samen in Hem en gaan van Hem uit naar ons. De Dordtse leerregels zeggen; we moeten niet eerst zeker zijn van onze verkiezing en daarna gaan tot Christus. Wie in Hem gaat geloven ontdekt dat God de eerste is geweest.

Buitenland

Het verbaast me dat in Rusland en de Oekraïne er nog gemeenten zijn waar elke zondag onderwezen wordt uit genoemde artikelen. Een Russische predikant vertelt: “In alle kerkdiensten komen bij ons deze leerregels aan de orde. Ze worden voorgelezen en van commentaar voorzien. Ook aan de kinderen op de zondagsschool wordt er over verteld.” Een ouderling van een evangelische gemeente in Milaan vertelt. “Door het bestuderen van de Dordtse leerregels is onze gemeente overgestapt van de volwassendoop naar de kinderdoop. God is immers de Eerste. Een theoloog uit Italië vindt de Dordtse leerregels erg bemoedigend. Ze houden je nederig en laten je de rijkdom van Christus zien.