A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ramses II


  

Ramses II

Israel moest de voorraadstad  Raämses  bouwen (Ex. 1:11)

Kolossaal groot standbeeld van Ramses wordt verhuisd in Cairo

Naamschild of cartouche van Ramses II. Heer van beide landen Beneden en Boven Egypte

De regio Gosen lag in de Nijldelta

Onder leiding van Egyptische opzichters moesten de Israëlieten een stad bouwen in de Nijldelta. Eeuwen later noemde de bekende farao Ramses II deze naar zich zelf. Ramses .

Behalve Ramses moesten ze ook de stad Pithom bouwen. (huis van Toem, de zonnegod). De slavernij  van het volk  Israel begon  nadat de dynastie van de Hyksos was verdreven en er een koning kwam die Jozef niet gekend had.

 Hij was waarschijnlijk Toetsmoses I, de vader van prinses Hatsjepsoet, die de kleine Mozes heeft gered.

Zie voor haar beeld en schitterende tempel onder ‘Egyptische graven’.

Dit is een afbeelding van Ramses met zijn gemalin Nefertari. Ramses houdt het bekende anch-teken in zijn hand, net als  Nefertari. Koptische christenen beweren dat het kruisteken afkomstig is van het anchteken.

Als je de 'god' Ramses naakt voorstelt, hoef je niet bang  voor hem te zijn.  

Ook als mummie stelt hij niets meer voor.   Stof ben je tot stof zul je wederkeren!

Farao Thutmoses I  was de farao over wie we lezen in Ex. 1:8 “Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had”.

Hij was op en top militair. 

Hij veroverde Kanaän en Nubië.Hij jaagde de Hyksos-dynastie het land uit.

Dat was oorspronkelijk een Aziatisch nomadenvolk dat in Egypte aan de macht was gekomen.

Deze Thutmoses ging het volk Israël als slaven gebruiken voor de bouw van de stad Ramses om de oostelijke Nijldelta te beschermen.Hij voerde de eerste pogrom uit.

Zoan

Nu was Ramses ook  de naam van een koning die veel later leefde.Hoe kan dat nou ?

Dat zit zo. Deze Ramses heeft waarschijnlijk de stad die de Hebreeën gebouwd hadden, vernieuwd en uitgebreid en toen zijn eigen naam aan die stad gegeven.

De stad bestond al in de Hyksosperiode, toen Israël in Gosen woonde.

Een duidelijk bewijs hiervoor is, dat men in de fundamenten van Ramses kindergeraamtes heeft aangetroffen.

Dit wijst op de semitische gewoonte van het brengen van bouwoffers bij de fundamentligging. De echte Egyptenaren hadden die gewoonte niet.

En de Hyksos waren Semieten. Je kunt dus de conclusie trekken dat die  stad  toen al bestond!

De uittocht van het volk Israël uit Egypte begint in Rameses  of Ramses.

Die plaats heette eerst dus anders. Maar hoe ? Ik denk dat die plaats oorspronkelijk  Soan of Zoan heette.

Waarom Soan? Ik denk om de volgende redenen.De psalmdichter vermeldt Gods helpende hand toen Hij hen bevrijdde uit Egypte en wonderen verrichte in de vlakte van Soan (Ps.78:43)

De schrijver van het boek Numeri vermeldt bovendien dat Hebron zeven jaar eerder gebouwd werd dan Soan in Egypte (Num.13:22b)En wanneer Hebron zeven jaar eerder gebouwd is dan dit Egyptische Soan, dan moet dat geweest zijn in 1697 vóór Chr., want blijkens tijdrekeningen van de  Egyptische dynastie werd Soan gebouwd in 1690 vóór Chr.Het is dus mogelijk dat met Soan die centrale stad in Gosen is bedoeld.De stad lag in ieder geval in de Nijldelta en ook niet zo ver van Memfis, de hoofdstad van het Oude Rijk.

In Jesaja 19:11 worden de vorsten van Soan op één lijn geplaatst met farao’s wijste raadsheren.

Ramses verplaatst

(Ramses II gaf tal van steden zijn eigen naam mee.) Zie ook de reusachtige standbeelden van Ramses  bij het item Aboe Simbel en zie ook bij het item Kades)

Het enorm grote standbeeld van Ramses II  staat hier nog in de steigers.

Het werd in augustus 2006 verplaatst van een druk kruispunt in Cairo naar een museum.

 

Heeft Mozes Ramses gekend?

Ramses II was farao van Egypte van 1298 tot 1235 vóór  de geboorte van Christus en Amenophis  II  -  die door de meeste egyptologen genoemd wordt als de farao van de uittocht - regeerde van 1450 tot 1425 v.Chr.

 Ramses leefde dus veel later. Mozes kan Ramses II nooit ontmoet hebben.

 De naam Ramses wordt trouwens in de bijbel ook niet genoemd. Namen van farao’s werden doorgaans niet vermeld.Pas in de 10e eeuw v. Chr.werd dit de gewoonte. Er worden in de bijbel slechts twee namen van farao’s genoemd.

1) De eerste farao wiens naam in de bijbel genoemd wordt is farao Sisak.In  1 Kon.14: 25 lezen we dat hij optrok naar Jeruzalem en de tempel leegroofde.Op één van de wanden van de grote Amontempel in Karnak trof ik  tot mijn grote verrassing nog afbeeldingen aan van krijgsgevangenen die deze farao uit Jeruzalem heeft meegevoerd.

2)  En verder wordt nog de naam van farao Necho genoemd. Zie  voor hem bij Karchemis waar Egypte definitief werd uitgeschakeld;

Slag bij Kades

.Bekend is dat Ramses II oorlog heeft gevoerd tegen de Hettieten in de slag bij Kades aan de Orontes in Syrië. Na deze slag hebben de Egyptenaren en de Hettieten een verdrag gesloten, waarbij zij beloofden elkaar niet meer aan te vallen en elkaar te verdedigen tegen de  Zeevolken en de Assyriërs die toen steeds agressiever en gevaarlijker werden.

Heel beroemd is het vredesverdrag tussen Ramses II en de Hettieten in 1270 v.Chr. (jaar 21 van Ramses).