A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rechabieten zijn geheelonthouders en buitenslapers


 

Rechabieten

“Wij drinken geen wijn. Onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab,heeft ons dat verboden. Jullie mogen nooit ofte nimmer wijn drinken.

Jullie mogen ook geen huizen bouwen, akkers inzaaien en wijngaarden planten of bezitten. Jullie moeten voor altijd in tenten wonen, alleen dan zullen jullie lang leven in het land waar jullie verblijven”  (Jer. 35:7)

 

.Frans Aja, ver blijvend op een camping in Friesland, heeft er voor gekozen om Rechabiet te zijn.

De Rechabieten mochten geen wijn drinken,geen huizen bouwen om in te wonen. De heer Aja wil net als de Rechabieten geen vaste woon- en verblijfplaats hebben.

Jezus had ook geen vaste woonplaats.

Hij is dus een principiële buitenslaper .

Aja is Carapatiënt, heeft reuma en gewrichtsslijtage  Hij wil een tegenwicht opwerpen tegen materialisme en goddeloosheid..

Wie waren de Rechabieten?

De Rechabieten worden in Jeremia 35 tot voorbeeld gesteld voor Israël,omdat zij geluisterd  hebben naar hun voorvader Jonadab, de zoon van Rechab.

Juda, het volk van God echter, heeft niet geluisterd naar het Woord van God dat door Jeremia tot Juda kwam.

Juda is ontrouw geweest en heeft de afgoden gediend.

Dit in tegenstelling tot de Rechabieten. Daarom kan Juda nog het een en ander van hen leren. De Rechabieten zijn de nakomelingen van Mozes’ schoonvader.

Ze woonden als nomaden in Midian,

Toen Nebukadnezar er aan kwam namen zij hun toevlucht in Jeruzalem. Daar werd hen wijn voorgezet. Ze zeiden echter:nee, dank u wij drinken geen wijn.