A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben de Ware wijnstok


Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de Wijnbouwer.

 

Ik ben de Wijnstok, jullie de ranken. Wie aan Mij verbonden blijft, zoals Ik aan hen, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets doen’ (Joh. 15:1 en5)

 

Wijngaard en wijnstok

 

Enkele jaren geleden heb ik deze gelijkenis van Jezus al in beeld gebracht met acht foto’s. Ook heb ik er toen een uitvoerige tekst bijgeschreven. U kunt dit alles vinden onder het item ‘Wijngaard’. Dat is natuurlijk ook een Bijbelse plaats. Nu zou ik er mee kunnen volstaan door naar dit item te verwijzen.  Maar hier gebruik ik een andere invalshoek,namelijk die van de ‘ik-ben woorden’ van Jezus. Ook op deze plaats maak ik graag gebruik van het nog steeds onovertroffen boekje van prof. Dr. P.H.R. van Houwelingen ‘Jezus stelt zich voor’, dat helaas al jaren uitverkocht is.

De ware wijnstok

Jezus gebruikt hier een contrastbeeld. Als Hij de ware wijnstok is, wat is dan niet de ware wijnstok? Daarmee bedoelt Jezus die Joden die er prat op gaan tot het nageslacht van Abraham te behoren Zij zijn de ware wijnstok.

Een houtachtige plant

 

Zo’n  wijnstok is een houtachtige klimplant die zich vlak boven de bodem vertakt en enorm snel groeit.De ranken kruipen over de bodem of ze klimmen omhoog als dat mogelijk is.Er zijn zowel vruchtbare als onvruchtbare ranken. De laatste soort zal door de wijnboer met een scherp snoeimes verwijderd worden om de groei van de ranken te bevorderen. Bij de oogst worden de druiven geplukt, uitgeperst en tot wijn verwerkt. Symbool van welvaart In Israël gold de wijnstok als nationaal symbool van welvaarrt en  vrede.

Symbool

 Zo was het ook een beeld van het uitverkoren volk waarvoor God zorgt als een wijnbouwer.Het volk Israël was een bijzondere stek van God in deze wereld. En dan komt Jezus Christus, die zegt:de waarachtige wijnstok, dat ben Ik. Daarmee wordt het heel het productieproces van wijn in herinnering geroepen.Jezus past heel dit proces toe op zichzelf.     Israel is ware wijnstok niet

 

 De Wijnbouwer

 

 Wie is de Wijnbouwer? De wijnbouwer is God de Vader.Als grootgrondbezitter heeft Hij eeuwenlang bijzondere aandacht besteed aan Israël.Psalm 80 zegt dat God zijn volk als het ware uitgegraven had uit het land Egypte en in eigen grond had geplant. Daar schoot de wijnstok wortel en  vertakte zich in het hele machtsgebied van David en Salomo“U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte(Israel) en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek;hij schoot wortel en vulde het land.Jezus Christus was als een hemelse stek in de aarde geplant door zijn Vader.Het is Gods bedoeling dat deze nieuwe wijnstok van hemelse afkomst , wijd en zijn vertakt, veel vrucht zal opleveren voor het Koninkrijk. Eenmaal uitgegroeid, rankt Gods welige wingerd zelfs  ver over de muren van de oude wijngaard heen: Griekenland, Rome enz.  Druiventrossen en ranken 

De ranken

De ranken zijn de leerlingen van Jezus Christus, met wie Hij vriendschappelijk omgaat. Zo heeft zich hun relatie ontwikkeld. Er was groei geweest in geloof en vertrouwen. Nu moeten ze verbonden blijven met hun meester zoals de ranken onlosmakelijk vastzitten aan de wijnstok.Zonder Mij kunnen jullie niets doen waarschuwt Christus.De vriendschaparelatie blijft bestaan, ook als Hij naar de Vader gaat.Ze dragen alleen vrucht in hechte verbondenheid met de wijnstok.Dan valt zelfs veel ‘vrucht’ en ‘blijvende vrucht’ te verwachten. In Joh. 15: 16 wordt dit gekoppeld aan het feit dat Jezus zijn leerlingen had uitgekozen en aangesteld om eropuit te gaan. Dit verwijst naar hun opdracht om het evangelie te verkondigen. Daarom moeten we onder vrucht dragen heus niet alleen maar goede werken zien: zoals liefde en ontferming jegens anderen.  Ook het getuigenis behoort daartoe. Wit om te oogsten Druiventrossen verbonden aan rankenHet dragen van vruchten heeft ook betrekkeing op het resultaat van hun apostolisch werk.Het zendingswerk moet doorgaan.  

Krenten en snoeien

De druiventrossen moeten gekrent worden, dat is: ze moeten uitgedund worden door kleine of slechte vruchtjes tussen de andere uit te plukken. Zo krijg je altijd grotere druiven. Zo wordt wildgroei tegen gegaan. De grote Wijnbouwer neemt elke rank apart onder handen. Wilde loten verwijdert Hij en vruchtbare dunt Hij uit. Zo alleen kunnen wij als christenen vrucht dragen. In dit verband moeten we ook het woord van Jezus plaatsen ‘Zonder Mij kunt ge niets doen’.