A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Identificatie


Identificatie 

 

 

Hinnomdal. Hier was het Gehena(de Hel) Plek van de dood, plek van kadavers waar de worm niet sterft en het smeulende vuur niet uitgeblujst zie Hel-Aardrijkskundig.Griekse woord is Gehenna

 

 

 

 Als de mens sterft zorgen bacteriën en schimmels  voor het ontbindingsproces van het lichaam. Maar vocht en water zijn altijd nodig voor de afbraak.. Ontbreken die dan vindt er dikwijls een natuurlijke mummificatie plats. Alles van het lichaam  vergaat. In Egypte dacht men dat de essentie van de persoon in de botten zat. Wat blijft er over van het lichaam op grpond waarvan de identificatie kan plaats vinden? Kan God op de dag der opstanding de mensen nog herkennen?

 

Wij herkennen niet meer

  

 Wij herkennen vaak God niet. Wij herkenen de uivel meestal ook niet meer. Hij is zelfs in de nieuwe vertaling van het Nederlands-Bijbelgenootschap  weggepoetst, In het gebed dat Jezus ons geleerd hjeeft is hij geschrapt. De zin ‘verlos van van de boze” verdwenen. In de plaats daarvan kwam:verlos ons uit de greep vgan het kwaad. Wij herkennen vaak God en divel niet meer. Herkent God éns nog als ons lichaam is vergaan?  

 

Plek van de dood.

 

 Die plek was voor Jezus en zijn tijdgenoten de plek waar ‘de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt’. Zie Hinnomdal Gehenna in het Grieks vertaald door "hel"Met die worm worden niet de ons sympathieke regenwormen aangeduid, maar de maden die het rottingsproces dat begonnen was met de bactereiën en schimmels - voltooien. Nee, er blijft niets meer over op rond waarvan Gods identificatie kan plaats vinden

 

Relatie blijft

 

De relatie met God  blijft zelfs   over de dood heen bestaan. Niets kan ons sheiden van de liefde van Christus (Rom, 8 37 en 38).

DNA

 

Voor ons mensen  is een miljardste gram DNA al voldoende om een mens te herkennen,.De identificatie van de omgekomen personen van de MH17 in Hilversum vindt ook plaats door nabestaanden van de 189 omgekomen Nederlanders te bezoeken. Van hen wordt wangslijm afgenomen dat nopdig is voor een DNA- identificatie. Mede op grond daarvan geschiedt de identificatie. Het gaat natuurlijk ook om uiterlijke zaken. Een goede gebitsstatus is meestal al voldoende. Het onderzoek  vindt plaats door zogenoemde forensische deskundigen.

 

Gods identificatie

 

God heeft geen uiterlijke of DNA-kenmerken nodig om de mensen te herkennen. Hij herkent ons aan de relatie die we tijdens ons leven met Hem bezaten. Hij herkent ons aan de aandacht die we voor anderen hadden. Wat we aan een van zijn minste broeders gedaan hebben, hebben we Hem gedaan. Hij identificeert zich met de geringsten, hulpbehoevenden,mensen van de onderkant

 

 Jezus DNA

.

 

 

Jezus laat na zijn oppstanding zijn leerlingen zijn doorboorde handen zien en zijn verwonde zijde.Die vormen zijn identiteitsbewijs. De Verrezene is de Gekruisigde. Het is zijn DNA. Geen  twijfel mogelijk. De Heer is het Zelf. ‘Sjaloom zij jullie’, zegt Hij .Die Sjaloom hebben ze nodig voor hun getuigenis in de wereld.De leerlingen hadden zich verschanst achter gesloten deuren, maar Jezus stuurt hen er op uit met een opdracht. Daar vppr hebben zij de Vrede van Jezus nodig.Dat is de inspiratie van Hem