A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intocht Jezus en Titus


 

 

Triomfboog van Titus in Rome

Reliefs van kostbaarheden uit de tempel

l#3.jpg'> 

Tafel der toonbroden

Hier zie je de menora bij de Titusboog  Links de tafel der toonbroden en rechts de gouden trompetten

Zo zag de temepel van Herodes in de tijd van Jezus er uit.

 

 

 

De intocht van Jezus in Jeruzalem is totaal anders dan de intocht die Titus, zoon van keizer Vespasianus jaren later in Jeruzalem zal houden. Een herinnering daaraan kun je nog zien op de zogenoemde Titusboog in Rome. Die boog is gebouwd op het hoogste punt van de Via  Sacra. Toen de Romeinse legioenen de stad veroverd hadden in 71 en totaal verwoest , vond de triomfantelijke intocht van Titus plaats in Jeruzalem.

 

Titusboog

 

Een herinnering daaraan kun je nu nog zien op de zogenoemde triomfboog van Titus. We zien hem staan op een tweewielige wagen, getrokken door een vierspan. We lezen op deze triomfboog:”Aan de vergoddelijkte Titus. Van de Romeinse senaat en het volk van Rome vanwege het neerslaan van de Joodse opstand. De reliëfs op de ene zijde herinneren ons aan deze triomftocht van Titus. We zien de tafel der toonbroden, de Menora en een afbeelding van de gouden zonzri bavadi trompetten uit de tempel van Jeruzalem. Ze worden gedragen door Romeinse legioensoldaten.

 

Contrast

 

Als we de intocht van Jezus vergelijken met de intocht van Titus in  het jaar 70, constateren we een mijlen groot verschil. Jezus wilde beslist op een ezeltje de heilige stad binnenrijden. Titus kwam Jeruzalem binnen op een tweewielig wagentje getrokken door een vierspan. Hij kwam om door de overwinningsgodin Victoria gelauwerd te worden. Het optreden van Titus was uiterst gewelddadig, wreed en moorddadig.(zie Jeruzalem verwoest). Ontelbaar veel militaire machthebbers hebben zijn voorbeeld gevolgd. Maar Jezus heeft gezegd:”Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig”. Hij kreeg geen lauwerkrans van Victoria, maar een omhelzing van zijn hemelse Vader.

 

Veelvuldige intocht

 

De intocht van Titus was eenmalig. En toen hij stierf was het gedaan met zijn macht

De intocht van Jezus heeft zich voortgezet in de loop der eeuwen. Hij heeft zijn intrede gedaan in duizenden harten door  de Geest van God. Hij wil nog steeds gedragen worden door mensen die zich klein en afhankelijk voelen. Mensen die net zo klein, dienstbaar  zijn als een  ezel en voor hem Hosanna roepen.

 

Grote schoonmaak

 

Als Jezus  in Jeruzalem verschijnt, houdt Hij schoon schip. De tafels van de geldwisselaars keert Hij om en Hij jaagt de mensen die voor business naar de tempel komen weg. Schreeuwen, schelden, schimpen, loven en bieden. Geen stilte om te bidden. ‘De tempel moet een huis van gebed zijn’ zegt Jezus.

 

Hervorming

 

Als Jezus intrede doet in de kerk, vindt er een hervorming plaats. Hij wil dat we onze afgodsbeelden opruimen. De Koning van Palmpasen gaat bouwen aan een nieuwe tempel, een nieuwe gemeenschap. Dat doet Hij door zijn Geest. Hij is de basis van die nieuwe tempel. Hij is het fundament. De steen die door de tempelbouwers werd geweigerd, werd hoeksteen en fundament. ”Laat u gebruiken als levende bouwstenen voor de bouw van een geestelijk huis” lezen we in de Bijbel.

 

De nieuwe tempel

 

Als Jezus al die schreeuwende kooplui heeft weggejaagd, komen in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe. Hij geneest hen allemaal (Matt. 21:14) Hij is de ware tempel van God. Overal waar Jezus zijn intrede doet, verrijst het onzichtbare gebouw van de nieuwe tempel.