A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israel zuil


Merenptah-stèle 

 

Originele Merenptah zuil of stele. Deze wordt door archeologen ook de Israel-zuil genoemd, omdat hier  voor het eerst een buitenbijbelse vermelding van Israel voorkomt

Tekening

Graf van Merenptah in Thebe in de vallei der koningen. Merneptah was een zoon van de beroemde Ramses II

De belangrijkste vermelding van de naam van Israël buiten de Bijbel vinden we op de stèle van farao Merenptah.

De naam Israël is geschreven in het Oudegyptisch.

  De vermelding van de naam Israël is al een aanduiding van het feit dat in het begin van de 13 eeuw met een entiteit Israël  rekening gehouden moest worden.

Merenptah was de zoon van de beroemde Ramses II (ook wel Ramses de Grote genoemd). Deze Ramses heeft tientallen jaren geregeerd en archeologen  vermoeden dat zijn zoon ongeveer  70 jaar geweest moet zijn toen hij koning werd. In 1896 is deze Merenptah-steen gevonden in de  graftempel van de farao  in Thebe. In de eerste jaren van zijn regering heeft hij een expeditie georganiseerd naar Kanaän. Tijdens deze campagne moet  ook een confrontatie plaats gevonden  hebben met de stammen van Israël in het noorden van Kanaän. Wat was eigenlijk de opzet van de farao?De farao wilde graag de kustweg naar Syrië onder controle houden. Palestina was een Egyptische provincie en langs de kustweg lagen de plaatsen Gaza, Asdod en Afek die de functie hadden van Egyptische forten. Zodra Merenptah weer in Egypte terug was van deze expeditie naar Kanaän, liet hij een gedenksteen, een stèle maken. Wij zijn erg nieuwsgierig hoe Israël op deze steen vermeld wordt.

Israel "verwoest" 

Het is slechts één zin ”Israël is verwoest, niet haar zaden” .Zoals gewoonlijk is die uitroep erg overdreven. Drie steden worden wel genoemd:

Askelon is gesloopt, Gezer is omsingeld, Yanoam met de grond gelijk gemaakt. Genoemde steden namen sleutelposities in langs de kustweg van Egypte naar Syrië.Gezer  gaf toegang tot het bergland van Palestina, waar enkele  stammen van Israël zich gevestigd hadden. De stèle is het bewijs dat de Israëlieten al voor 1208 voor Christus  in Kanaän waren, want in dat jaar ongeveer is de Merenptah-steen aangebracht in Thebe in de graftombe van Merenptah. De gedenksteen geeft ook aan hoe ver de Egyptische invloed in Azië was doorgedrongen. Ze beheersten nog de kustweg toen de stammen van Israël in Kanaän waren gearriveerd. Deze steen is ook een aanwijzing dat in begin 13 e eeuw Gods belofte van  het beloofde land was vervuld.