A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben voor Abraham was


 Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik (Joh. 8:57)

(zie ook Abraham als pelgrim)

U bent misschien onlangs  vijftig jaar geworden. Wij zeggen dan: U heeft u Abraham gezien!  Dat is toch raar, niet? Toch is dat  een bekend gezegde. En het volksgebruik wil dat iemand met zijn vijftigste verjaardag een abraham ten geschenke krijgt.

 

De man van deze vrouw is zo juist 50 jaar geworden.Maar met het offer van Abraham heeft dit helemaal niets te maken.

 

Waar komt die uitdrukking vandaan?

 Weet u waar die uitdrukking vandaan komt?   Uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8. De Farizeeën gaan er vanuit dat zij de ware Abrahamskinderen zijn. Jezus niet, want hij overtreedt altijd weer de regels van de Tora. Maar Jezus zegt: “Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Abraham verheugde zich erop  mijn geboortedag te zien en bij het zien was hij vol vreugde..Abraham was immers erg blij met Gods beloften die aan hem en zijn nageslacht waren gedaan. God beloofde Abraham dat via zijn nageslacht de Messias zou komen.

 

In een Egyptisch graf heeft men vele eeuwen geleden deze fraaie fresco gevonden die uit de tijd van Abraham afkomstig is. Hebreeers uit Mesopotamie drijven handel met Egypte Wat ontroerend dat we hier tijdgenoten!!) van Abraham zien De achterste man draagt pijl en boog,  Op de ezel wordt een blaasbalg vervoerd. Wat zou men in een woestijn kunnen doen zonder vuur?

 

 


Abraham trok met zijn familie naar Haran.
Hij was half-nomade.Jezus zei:Eer Abrahm was, ben Ik.
Joden en moslims zien in Abraham hun stamvader. Abraham was ook maar een gewoon mens. Hij was van beneden, sterfelijk en vergankelijk.Jezus Christus is van Boven, van goddelijke komaf. Het is juist zijn hemelse afkomst die Hem met recht kan laten zeggen Eer Abraham was ik Hij was de grote Zoon van Abraham

 

 

 Abraham maakte in de hemel Jezus geboorte mee. Samen met de engelen vierde hij een vrolijk Kerstfeest. Maar wat willen de Joden? Jezus zegt:Jullie zijn helemaal niet blij dat ik gekomen ben van mijn hemelse Vader. Integendeel, jullie willen mij uit de weg ruimen. Maar dat doen toch  de ware kinderen van Abraham niet?

Door Abraham gezien

De Joden poneren precies het omgekeerde van wat Jezus bedoelt. Jezus bedoelt: Abraham heeft al uitgekeken naar mijn komst.  Ik ben al door Abraham gezien in het geloof. De Joden zeggen daarentegen:  U bent nog geen vijftig jaar oud en zou u Abraham gezien hebben?  Waarom noemen de Joden het getal vijftig? Op vijftigjarige leeftijd gingen in Israël de Levieten met emeritaat, maar Jezus is pas een goede dertiger! Hij is zelfs nog geen senior. Hoe kan Hij dan Abraham gezien hebben?.Kom nou, dat kan toch niet! Maar Jezus bedoelt precies het omgekeerde !!Abraham heeft Jezus geboortedag al zien aankomen,- die dag ‘gezien’ dat betekent: meegemaakt, namelijk in de hemel. Jezus zegt openlijk te betwijfelen of zij wel echte kinderen van Abraham zijn. Waarom wordt Jezus geen hartelijke ontvangst bereid in Jeruzalem?

Van Hoge Komaf

De diepste reden waarom de Farizeeën Jezus uit de weg willen ruimen is, dat Hij zegt dat Hij van Boven, van zijn hemelse Vader komt. Dat is ook de voornaamste reden van het verzet tegen Jezus vandaag. Jezus is van Boven. Dat is vreselijk eigenwijs. Dat is toch godslasterlijk? De Joden zeggen dat zij van Abraham afstammen. Zij erkennen Abraham als stamvader Jezus zegt dat Hij van God komt, van zijn hemelse Vader. Hij heeft een totaal andere Afkomst. Hij komt van Boven en de Joden zijn van beneden. Hij is ook meer dan Abraham. Hij is de Zoon van God van eeuwigheid. Eer Abraham was, ben ik.

Het unieke van Jezus

Gods zoon is eerder en dus ook ouder dan vader Abraham. Alleen wie erkent dat Hij van goddelijke oorsprong en van hemelse afkomst is  zal spontaan beamen dat Jezus Christus niet alleen  God zijn hemelse Vader kent, maar ook Abraham heeft gezien.”Niet dat iemand ooit de Vader heeft gezien – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien (Joh.6:46).Er zijn veel mensen die 50 jaar zijn geworden. Volgens het gevleugelde woord zouden zij allemaal Abraham gezien hebben. Alleen Jezus Christus heeft  Abraham gezien, echt meegemaakt, want eer Abraham er was, was Hij er al. :Eer Abraham was, ben Ik”. En in Joh. 8;`6  lees ik “Mijn oordeel is betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die Mij gezonden heeft”  Dat kunnen de Joden helemaal niet vatten. Ze  vroegen daarom: Waar is uw Vader dan?