A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Icoon of idool?


 

 Icoon vgan Christus

Icoon van Christus. Iconen zijn afbeeldingen van de glorieuze Christus. Voorzover ik weet nergens van de gekruisigde Christus  Het beeld van de gekruisigde Christus is vooral bekend in de westerse thologie

Een bekende afgod is het gouden kalf

Een idool is een afgod. Een icoon is een venster op God. Idolatrie is afgoderij en iconografie is de kunst van het schilderen van iconen. Baal en Astarte waren afgoden in de tijd van Israël. En natuurlijk was ook het gouden kalf dat de Israëlieten gemaakt hadden bij de berg Sinaï een idool. Maar een icoon is een zinnebeeld van een andere  werkelijkheid. Op mijn computerscherm bevinden zich allerlei  icoontjes. Als je daarop klikt krijg je afbeeldingen  te zien van een andere werkelijkheid.

 

Jezus Christus is Gods icoon!. 

 

Paulus gebruikt in Kol. 1 : 15 ook voor Jezus het beeld van een icoon.  Christus is Gods icoon. ‘Beeld van God is hij, de onzichtbare’.(Kol  1: 19)  In Hem heeft de hele volheid van God willen wonen. In het woord icoon worden twee begrippen tot uitdrukking gebracht, Representatie en manifestatie. Re-presentatie=ver-tegenwoordiging, afbeelding, copy. In Hem is de onzienlijke en onzichtbare God present, tegenwoordig. Hij openbaart  als beeld de onzichtbare God. Als Christus is hij van eeuwigheid Gods Zoon. Vaan eeuwigheid is Hij Gods icoon. God Zelf. Maar bij de geboorte van Jezus is Hij pas mens geworden. De onzienlijke God kon je in deze icoon met je handen aanraken (1 Joh.1:1).Tegenover  deze  Icoon  bevinden zich de idolen. Een helder boek over de moderne idolen is van  de bekende  Newyorkse predikant Tim Keller: ‘De lege beloften van de idolen, de nepgoden: geld, seks en macht’ Zij maken de mens tot slaaf.