A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israel en aardgas


 

De Eshkol krachtcentrale in Israel is de eerste centrale waar electriciteit uit aardgas wordt opgewekt. Het is een economische revolutie voor het land

 

Israël heeft nu ook aardgas. Wij zijn blij voor Israël. De nieuwe Israëlische aardgasvelden dragen   Bijbelse namen. Tamarveld, Leviathanveld bijvoorbeeld.

Leviathan

Leviathan was een mythologische figuur (ps 74:14) Daarmee werd m.i.de farao vanEgypte bedoeld. Leviathan werd ook  wel genoemd als een veelkoppige zeeslang in het Middellandse zeegebied. Daarom werd de laatste vondst van een groot gasveld in dit gebied ook Leviathan genoemd. Van wege die Bijbelse namen  wil ik er hier ook enige aandacht aan besteden. Christenen zijn niet altijd automatisch vóór Israël. Israël is nu een nieuwe energiemacht met nieuwe krachtcentrales. De krachtcentrales van Gods volk vormen de beloften van de belovende God! We moeten  oppassen het Israël van de Bijbel te identificeren met het huidige Israël. Dat gebeurt nogal eens..Christenen zijn ook v’óór Palestijnen. God heeft niet alleen maar een bepaald volk lief. Hij heeft heel de wereld lief.

 

Tamarveld

 

Israël heft nu dus ook aardgas. Negentig kilometer voor de kust van Haifa is een enorm groot aardgasveld ontdekt, dat de Bijbelse naam Tamargasveld heeft gekregen. Weet u wie Tamar was? Is dit gasveld soms genoemd naar de schoondochter van Juda, de Tamar  die we tegen komen in Genesis 38?  Die Tamar bood zich aan als hoer aan Juda haar schoonvader. Dan was zij een van de vóórmoeders van Jezus.Maar er is ook een zuster van Absalom die zo heet. Het Tamarveld is zo groot als alle EU-landen per jaar verbruiken.Voor de economie van Israël is dit een ware revolutie.

 

Sinaïwoestijn

 

Het enthousiasme in Israël is gcroot. Israël is nu niet meer afhankelijk van Egypte. De gasleiding  in de Sinaïwoestijn was uiterst kwetsbaar. Vaak werd die gesaboteerd en was Israël aangewezen op de vervuilende stookolie. De aardgasvelden zijn groot genoeg om Israël honderd jaar lang gas te leveren. Er is zelfs ruimte voor export.

 

Eskol

 

De Eshkol-krachtcentrale is de eerste in Israël die electriciteit   uit aardgas kan produceren. Eskol was een Amoritisch stamhoofd, een bondgenoot van Abram. Eskol woonde bij Hebron. Hij was de broer van Mamre en Abram vestigde zich bij zijn komst in Kanaän bij de eikenbossen van Mamre.Ik vermoed dat de Joden genoemde krachtcentrale naar Eskol genoemd heb ben, omdat die kraachtcentrale een cgrote bondgenoot van de staat Israël was  geworden. Maar dat is slechts mijn idee. Voor het Bijbelse Israël was de levende God van Israël de grote Bondgnoot. Hij ide HERE “Ik ber er altijd bij”.

Er is een groot verschil tussen een politiek  bondgenootschap en een religieus bondgenootschap. Net zo  goed als er een groot verschil is tussen het Bijbelse Israël als het volk van God en het staatkundige Israël  van onze tijd. De krachtcentrale van het Israël van de Bijbel  werd gevormd door de belofte van God. Via Israël en de grote Zoon van Israël zou de hele wereld gezegend worden.