A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leerhuis van Jezus


Jezus kwam op hen toe en zei:”Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat Ik jullie heb  opgedragen” (Matt.28:19)

 

Joodse leerhuis

 

Het leerhuis van Jezus is geworteld in het joodse leerhuis.

 

 

 

 

 

 

 In dit leerhuis was de wederkerigheid heel belangrijk. De leerlingen stonden open voor de leraren en de leraren hadden alle aandacht voor wat de leerlingen bezig hield. Dat was natuurlijk ook zo toen Jezus als 12 jarige jongen de tempel binnenliep en daar allerlei vragen aan de Schriftgeleerden stelde.

 

Het joodse leren heeft als doel: thuis te raken in het grote verhaal van de omgang van God met zijn volk en in zijn verlossingsdaden. Zo heeft ook de Heer Jezus ‘geleerd’. Iets van zijn methode komen we op het spoor in de Bergrede en in Joh. 6. En, naar het ‘zendingsbevel’ (Matt. 28,19) behoort het ‘leren’ bij het discipelschap; het staat op één lijn met ‘dopen’. Het ‘leren onderhouden’ heeft alles te maken met het (leren) kennen en doen van de geboden van der HEER het gaan op de weg van het Koninkrijk. Levend is die gemeente, die daarbij volhardt (Hand. 2,42vv).

 

 

 

 

Kinderen waren niet in el bij de rabbijnen. Jezus hield van kinderen. Hij werd woedend toen de leerlingen de kinderen tegenhielden. Hij omarmde ze en zegende hen

 

 

 

Sterk leeft in het jodendom de gedachte dat de wereld - en zeker het joodse volk - in stand gehouden wordt door mensen die (blijven) leren.

De kerk heeft ook het belang daarvan ingezien; blijken daarvan zijn: de (huis)catechese. De gemeente is en blijft een leergemeenschap: van Christus gehoord en in Hem onderwezen Dat is toch een blijvend leerproces van de christelijke gemeente!

 

 

Jezus en de rabbi’s

Rabbijnse studenten gaan in de eerste plaats voor de Tora en niet primair voor de leraar. Leerlingen kiezen trouwens ook  zelf hun leraar, maar Jezus kiest zelf zijn leerlingen. Hij roept ze. De leerlingen van de rabbi’s dienen hun meester. Een rabbi eiste onverbiddelijk gehoorzaamheid, terwijl Jezus zelf zijn leerlingen dient. Hij doet zelf het werk van de huisslaaf als er bezoek komt! (Joh.13).Ja,sterker nog:Hij noemt hen zelfs zijn vrienden (Joh.15:13). Rabbijnen hebben alleen mannelijke volgelingen, terwijl Jezus ook vrouwelijke volgelingen heeft. Dat vrouwen hun familie verlaten en op reis gaan  met een rabbijn, wordt nergens vermeld. Het belangrijkste verschil tussen Jezus en de rabbijnen is toch wel dat Jezus de Schrift als getuige over zichzelf gebruikt, zoals Hij bijvoorbeeld deed in de synagoge te Nazaret (Luc. 4: 14) Jezus geeft bij zijn onderricht niet de opvattingen van eerdere generaties leraren door, wat heel normaal was in die tijd. Jezus betrekt alle teksten uit het Oude Testament op zichzelf!! Hij spreekt ook met gezag(Matt.5:21): u hebt gehoord dat er gezegd is......maar Ik zeg u

 

 

Leerhuis van Jezus 

 

 

Als Jezus de mensen vertelt over het Koninkrijk van God, zit Hij meestal. Voor de slaven was ‘zitten’ geen optie. Ze stonden of liepen altijd. Alleen de rijken zaten. Voor Gerrit Rietveld de meubelontwerper was het gevleugelde woord “Zitten is een werkwoord”.Daarom ontwierp hij geen zachte en comfortabele  stoelen. De zigzagstoel, de roodblauwe stoel en de kratstoel waren de drie iconen van meubelontwerper Gerrit Rietveld.Je behoort in een stoel niet te slapen, maar ook in een stoel moet je actief zijn.

Geen stoelen

 

In de tijd van Jezus waren er helemaal geen stoelen. Jozef heeft daarom ook geen stoelen gemaakt. Alleen de koning zat en men noemde die stoel een troon. Toen Maria Jezus eens helemaal kwijt  was na het bezoek aan de tempel en Hem eindelijk weer vond, ontdekte ze dat Hij tussen de leraren zat (Luc 2:46). Niet alleen Jezus zat, ook de leraren zaten. Bij het onderwijs zaten dus zowel de leraren als de leerlingen. Waar zat Jezus dan op als Hij bijvoorbeeld  zijn gelijkenissen vertelde? Ik denk heel vaak op de helling van een heuvel of in een boomgaard. Gewoon in het gras. Dat kon natuurlijk njiet in de tempel. Daarom denk ik dat Hij  tussen de rabbi’s heeft gezeten op de brede trappen  naar de Huldapoorten. Dat is nu ook de mening van archeologen sinds die brede trappen grotendeels zijn opgegraven. Het zitten heeft Jezus in iedergeval met de leraren gemeen. Van een leerling wordt daarom gezegd dat hij “aan de voeten” van zijn leraar zit. Zo zat Paulus aan de voeten van Gamaliël.(Hand.22:3).Daarmee houdt de overeenkomst  tussen Jezus en de Rabbijnen op.