A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lendenen omgord


 

 

Bij het wassen van de voeten van zijn leerlingen heeft Jezus ook zijn lendenen omgord.Hij wilde de minste zijn: zo moeten ook wij de minste willen zijn!

 

Lendenen  omgord

 Het woord lendenen kennen wij vandaag nauwelijks meer. Een lendendoek is een kledingstuk dat slechts bestaat uit een katoenen  lap die om de lendenen  - de heupen- wordt gedragen. De lendenen zijn het midden van je lichaam. De Hebreeuwse uitdrukking ‘ de lendenen omgord’ heeft meer te maken met een tunica, een onderkleed. Als men vlug iets moest doen dan werd die tunica met een leren gordel opgebonden rond de lendenen. Er was vroeger een bekend Bijbels dagboek dat de typerende naam droeg ‘De lendenen omgord”.

Actie

Het was een starthouding van iemand die in actie moest komen. In het Oosten droegen zowel mannen als vrouwen lange kleren, die tot de voeten reikten. Met de gordel werd het kleed opgehouden, zodat de voeten en benen meer bewegingsvrijheid hadden. Bij het omgorden van de lendenen werd het lange overkleed opgenomen en in de gordel gestoken, of door de gordel omhoog getrokken, als men zich voorbereidde om werk te verrichten of te reizen. Het bovenkleed was meestal van geitenhaar gemaakt  en waterafstotend.  

Bij  het pascha

  iemand die zijn lange kleding omhoog trekt en het met een gordel om zijn lendenen vastbindt, die kan zich dus snel verplaatsen.  De Israëlieten moesten in de nacht van hun vertrek uit Egypte zo klaar staan, de lendenen omgord, om direct te kunnen vertrekken. (Exodus 12:11) ‘Zo moeten jullie het pascha eten:jullie middel (lendenen) omgord,  jullie sandalen aan de voeten en jullie stok in de hand. Jullie moeten het in nerveuze haast eten. Dat is het Pascha 

Wapenrusting

Elia omgordde zijn lendenen om zo voor Achab uit te snellen (l Koningen 18:46). Zo moeten wij ook klaarstaan om direct in actie te kunnen komen. De gordel, die onze lendenen moet omgorden is de gordel der waarheid (Efeze 6:14).Welke waarheid? Het woord der waarheid is het evangelie. Het omgorden van de lendenen is dus een beeld  van de  geestelijke wapenrustig.(Efeze 6:11) Die heb je nodig in de strijd tegen de machten van de duisternis