A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lykaonie


 

Lykaonie ligt in Midden Turkije, tussen Derbe en Tarsus'

We werden in Lykaonie heel hartelijk ontvangen bij een boerenfamilie. Nu spraken ze Turks en Koerdisch 

Volksgeloof

 

 Paulus en Barnabas zijn in Lystra in contact gekomen met het volksgeloof (Hand.14 :11).

Wat was er namelijk gebeurd?

In Lystra had Paulus  een man genezen die nooit had kunnen lopen. Toen die man naar een toespraak van Paulus had geluisterd, had Paulus hem strak aangekeken en gezegd “Kom overeind en ga op uw benen staan”. De man was opgesprongen en was geen lopen. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan riepen ze in  het Lykaonisch ”De goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald.

 

Derbe, Ruineheuvel bij Lystra

 

Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes. Nu zult u wellicht denken: maar dat kan toch niet, want Zeus en Hermes waren toch typische Griekse goden? Ja zeker dat waren ze. U moet echter niet denken dat we in Lystra met een zuiver Griekse vorm van Zeus-verering te doen hebben .De bevolking van Lystra sprak Lykaonisch en zij zal zeker niet de namen van Zeus en Hermes hebben genoemd. Lykaonisch zal een Frygisch  dialect geweest zijn, omdat Lystra nog in Frygië lag. Als het volk in grote opgewondenheid deze taal gaat spreken, hebben ze stellig niet Zeus en Hermes gezegd maar de namen van hun traditionele goden. De godennamen van het volksgeloof  dus. Van Zeus en Hermes zullen ze  wellicht nooit  gehoord hebben.

Dit is een typisch voorbeeld van huizenbouw in Lykaonie. De huizen hadden een stenen fundering van ongeveer een meter hoog en daarboven gebruikte men gebakken kleitegels.

 

 

 

 

De oorspronkelijke bevolking zal vastgehouden hebben aan haar traditionele voorstellingsvormen van haar goden.

 Deze zullen als het ware gecamoufleerd zijn door Griekse namen die de Griekse bovenlaag van de bevolking kende. Hetzelfde verschijnsel kunnen we constateren bij de Efezische Artemis.

Het leek in Efeze te gaan om een Griekse godin, maar dat was niet zo, want in werkelijkheid was de Artemiscultus een verkapte verering van Cybele. En Cybele was een heel andere godin, met  woeste orgiën en zo totaal anders dan de echte, beschaafde Griekse jachtgodin Artemis. Het is wellicht zo dat de oorspronkelijke lokale godheid van Lystra  door de Griekse bovenlaag van de bevolking een Helleens karakter gegeven is.