A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laatste Avondmaal


Laatste Avondmaal

 

Het  laatste avondmaal van Jezus vond plaats op donderdagavond, op de vooravond van Jezus’ sterfdag, op Goede Vrijdag. De plaats waar Jezus met zijn leerlingen samen kwam, was hoogst waarschijnlijk de ruime woning van Maria de moeder van Johannes Marcus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar bevond zich later ook een groot gezelschap. Daar klopte Petrus  ook aan nadat  hij op wonderlijke  wijze uit de gevangenis was ontsnapt. (Hand. 12: 12).Wellicht heeft Rodé  ook geholpen b ij de voorbereiding van de Paschamaaltijd. Woensdags had Jezus zich voor het laatst in de tempel vertoond.  Zaterdag begon het joodse Pascha, een nationaal-religieus bevrijdingsfeest dat een volle week duurde. Dit  afscheidsmaal dat Jezus met zijn vrienden  gebruikt  heeft, wordt  op de meeste schilderijen niet juist  afgebeeld. De tafelgenoten zitten namelijk aan tafel.

 

 

Aanliggend

 Aanliggend  (en niet zittend) gebruikten de leerlingen van Jezus het Laatste Avondmaal. ‘Aanliggend  eten’ gebeurde leunend op de linkerzijde om de rechterhand vrij te hebben. Het gezelschap lag in een U-vorm of halve cirkel.  De NBG-51 heeft: ‘Een van de discipelen, dien (accusatief) Jezus liefhad lag aan de boezem  van Jezus (Joh.13 :23). Deze leerling was de lievelingsleerling van Jezus.  Daarom was hij ook de naaste tafelgenoot. De Statenvertaling heeft:’En één van zijne discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus. De Naardense  Bijbel (2004) heeft ook de boezem behouden. De woorden ‘boezem’ en ‘schoot’ kunnen vreemde associaties oproepen. Het betekent dat die lievelingsleerling op borsthoogte van Jezus lag  (aan de rechterzijde van Jezus een ereplaats) en dat toen Petrus oogcontact met Johannes zocht, Johannes zich alleen maar naar links zijn hoofd behoefde v te buigen om -over zijn linkerschouder heen- Jezus fluisterend te vragen:”Wie is het toch die jou zal verraden?”

We zullen moeten aannemen dat Johannes en Jezus  niet met het gezicht naar elkaar  toe lagen,  maar dat Johannes ( we nemen aan dat het Johannes was) op borsthoogte van Jezus lag en natuurlijk zoals iedereen in die zaal ook op zijn linkerzijde.

 

Lievelingsleerling

  

Elke rabbi had een lievelingsleerling, een leerling die hem het beste begreep. Zo ook Jezus. De NBV heeft:’Een van hen, de leerling van wie Jezus hield, lag naast hem aan tafel’.. We zien hier  dat de  boezem en de schoot van Jezus in de NBV verdwenen zijn.

De meeste uitleggers denken dat het Johannes was. Johannes had in ieder geval een ereplaats aan het afscheidsmaal van Jezus. Hij wordt in de beeldende kunst vaak afgebeeld. Hoewel  zijn naam in het vierde evangelie nergens wordt genoemd, en zijn identiteit op de achtergrond blijft, kan uit het geheel van de beschikbare gegevens worden afgeleid, dat het Johannes zelf was.

 

Hartsvriend  en huisvriend van Jezus

 

Jezus beschouwde Johannes als zijn hartsvriend. Jezus had  Johannes zelf gevraagd eens te komen  kijken  waar Hij woonde (Joh 1:40)”Kom maar eens kijken” zei Jezus, toen Johannes Hem vroeg waar hij logeerde.  Heel gewoon en diep menselijk. Hij heeft toen de hele dag bij Jezus gelogeerd.

 

Vanaf het tiende uur

 

Het was het tiende uur en het tiende uur is in de Romeinse tijdrekening  tien uur in de morgen. Net zoals bij ons. Dus niet tegen zonsondergang zoals de Nieuwe Vertaling   heel onterecht  vertaalt, want Johannes gaat als enige  evangelist  altijd   niet uit van de Joodse, maar van de Romeinse dagindeling (zie hiervoor de paragraaf  Romeinse tijdrekening  onder ‘Bijbelse uren’!). Dat moet daarom  de hele dag zijn geweest.  Johannes  was met Petrus  de enige  leerling die een hele dag de gast van Jezus is geweest in het begin van Jezus’ optreden. Daar is dus de basis gelegd voor Jezus’ vriendschap met Johannes.  “ de discipel  dien(vierde naamval!) Jezus liefhad.