A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lam Gods


Lam Gpds Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt.Er zijn twee toespelingen in het Oude Testament. Allereerst uit Jesaja 53 waar we lezen dat de lijdende dienstknecht van God zich als een lam liet slachten als een schaap dat stom is voor zijn scheerders.Belangrijker nog is dat Jezus op een Paasfeest gekruisigd is en welhaast vanzelf het paaslam leek te zijn, dat tot vervulling bracht wat het paaslam bij de uittocht van Egypte betekende; bevrijding uit de dodelijke heerschappij van tirannie. Vrijlating voor de uittocht naar de beloofde vrijheid.