A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lucas de arts


 

Lucas de arts

 

Caesarea Maritima lag aan zee in tegenstelling tot Caesarea Filippi, dat  bij de Hermonbergen lag. Hier had Herodes de Grote een moderne zeehaven aan de Middellandse Zee laten bouwen, die ook diende als residentie van de landvoogd, de procurator. Ook dit paleis had een gevangenis net zoals het Hogepriesterlijk paleis(zie daar)

 

Zonder speciale  dekking aan de flanken door Romeinse cohorten  hadden de  ruiters Paulus van Antipatris (Hand. 23:31en 32) naar Caesarea aan Zee overgebracht; naar het paleis van Herodes de Grote. Het paleis was ook de officiële residentie van de landvoogd. Daar zit de apostel nu al maanden lang in arrest (Hand.23:35).Lucas die steeds bij Paulus meegereisd is, komt hem opzoeken.

Ook het paleis van Herodes de Grote kreeg het nodige water via dit aquaduct vanaf de Karmelberg

Geneesmiddelen

“Kijk eens wat ik heb meegebracht, Paulus”, zegt Lucas tot Paulus als hij het vertrek van de apostel binnensnelt. Maar de apostel is ergens anders met zijn gedachten.”Felix heeft nog steeds geen uitspraak gedaan. Hij wil blijkbaar geld zien van onze vrienden” (Hand.24:26).

 

 

Lucas gaat echter onverstoorbaar verder– Kijk, dit is het geconcentreerde sap van de echte aloé – (Aloe vera)Het ruikt niet alleen erg lekker, het is ook een uitstekend laxeermiddel. Aloe vera is een van de oudste bekende medicinale planten. In het oude Griekenland gebruikten de doktoren de plant in hun recepten, terwijl de oude Egyptenaren de plant niet alleen gebruikten als medicijn maar ook als levenselixer, voor huidverzorging en bij het balsemen. Zij noemden deze plant: "De Plant van Onsterfelijkheid In mijn thuin in Antiochie groeiden diverse soorten!

Ik heb ook nog verschillende Mesopotamische harsen op de kop kunnen tikken.

 

 Dit is bijvoorbeeld styrax, een balsemachtige hars die ik graag gebruik als hoestmiddel en ontsmettingsmiddel. Kijk, hier heb je nu galbanum, een soort gomhars uit Syrië, dat ik al in Antiochië gebruikte.

 Het wordt vooral gebruikt als middel tegen winterhanden, krampen en het vullen van gaatjes in de kiezen. Verder heb ik ook wat alruin in droge poedervorm kunnen kopen voor de behandeling van slangenbeten.

Zelf denk ik dat het het beste middel is tegen huidziekten en buikloop. En dit is mirre.(Matt 2:11c)  Vermengd met wijn is het een van de beste pijnstillende middelen die ik ken (Marc. 15:23).”

Lucas is in een opgetogen stemming.

”Je kunt wel zien dat je medicijnen gestudeerd hebt.- Het schijnt dat de geneeskunst bij de Egyptenaren en bij de Assyriërs reeds vroeg op een hoogpeil stond”.

 

Joodse artsen

 

“Waarom hebben Joodse artsen het niet zover gebracht? Weet jij dat Paulus?” – Paulus reageert direct. De Joodse artsen hebben altijd de handicap dat het aanraken van een lijk hen onrein maakt. Sectie was ook verboden

 

 

 

Egyptische artsen mochten wel sectie verrichten op het dode lichaam. Net zoals na de dood van de farao.Dat was nodig  voor de mummificatie. Hier is de Jakhalsgod bezig de ingewanden uit het lichaam van de dode te halen. Het hart mocht niet weggenomen worden, want dat moest gewogen worden.

 

 

Joodse artsen mochten ook geen secties verrichten. Dat maakt het wetenschappelijk onderzoek zo moeilijk”

“Dat geloof ik ook en ik denk dat er daarom in Israël geen specialisten zijn zoals bijvoorbeeld in Griekenland" was de reactie van Lucas

 

Shocktherapie

 

Zeg wist je trouwens dat ze in het heiligdom van Asclaepius ook de shocktherapie toepassen bij geesteszieken? Ze schijnen daar goede resultaten mee te boeken.

 Ze laten  patiënten in een halfduister labyrint afdalen, waar reusachtig grote slangen zijn opgeborgen. Ze zijn weliswaar niet vergiftig, maar de plotselinge confrontatie van de patiënten met deze reuzenslangen geeft een schok die heilzaam blijkt te zijn.

”Ik zou niet graag zo’n behandeling willen ondergaan” merkt een van de dochters van Filippus op die Paulus op dit moment ook bezoekt maar met de komst van Lucas zich wat op de achtergrond houdt.

 Met haar drie ongehuwde zussen had ze al verschillende keren Paulus bezocht. De woning van vader Filippus   bevond zich dichtbij de plaats waar Paulus gevangen zat.(Hand. 21:8).

Op haar gezicht is de afkeer duidelijk te zien. “Maken christenen daar ook al gebruik van ?” vraagt ze. – “Zeker niet, want het bezoeken van een arts is voor  christenen niet zonder gevaar.

De geneeskunst is  namelijk heel nauw verbonden met de beoefening van heidense godsdiensten. Je kunt het één niet van het ander scheiden.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de heidense mysteriegodsdiensten. De priester is daar tegelijk de arts. Hij is een soort medicijnman. Hij staat in contact met de goden.

Als je ziek wordt en je roept de hulp in van de dokter, wordt je tegelijk betrokken bij allerlei heidense praktijken.

Je kunt dan denken aan bezweringen met toverformules en het gebruik van amuletten en talismannen.

 

Advies van Jakobus

 

Tussen twee haakjes:weet je dat Jakobus jaren geleden al een brief geschreven heeft aan de diasporachristenen waarin deze problemen ook ter sprake kwamen? Ze hadden hem namelijk gevraagd wat ze moesten doen als iemand van hen ziek werd.

”Moeten we bij ziekte de hulp inroepen van de heidense mysteriepriesters, die ook de geneeskunst uitoefenen?” Jakobus schreef toen dat ze niet naar die priesterartsen moesten gaan, maar de hulp van de oudsten der gemeente moesten inroepen (Jakobus 5:14).

Jakobus heeft toen al begrepen dat het gebed een grote kracht is. In zijn brief noemt hij ook het gebruik van olie. Als visser had hij natuurlijk weinig  verstand van de geneeskunst. Daarom sloot hij zich aan bij een gebruik dat bij de Joden reeds bekend was. Je weet natuurlijk ook dat als rabbi’s zieken bezochten, zij met hen baden. Zij lieten de zieken ook hun zonden belijden en zalfden hen daarna met zalfolie.(Jak.5:16).”

Paulus zwijgt. Hij schijnt diep na te denken.”Je zult wel gelijk hebben, maar ik denk dat Jakobus toen hij deze brief schreef ook gedacht zal hebben aan vroeger, toen hij door de Heer werd uitgezonden om te preken en onreine geesten uit te werpen en zieken te genezen.

 Toen zalfden ze ook vele zieken en genazen hen (Marc.6:13).Zij sloten zich dus pastoraal aan bij de praktijk van het rabbijnse ziekenbezoek. Ik geloof in ieder geval dat Jakobus hen dit heeft aangeraden om te verhinderen dat gemeenteleden hun toevlucht zouden zoeken in allerlei heidense bezweringen, die vandaag in het Romeinse rijk....

Teofilus.

 

Paulus breekt zijn zin plotseling af. Ineens schiet hem iets te binnen.

“Er is voor jou een brief gebracht van een zekere Teofilus. Hij schijnt een topfunctionaris te zijn van de keizer in Rome......(Luc.1:4).