A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levende stenen


 

De sluitsteen vertoont het gelaat van Christus

 

En laat u zelf ook gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel(1 Petr. 2:5)  

  

‘Maar dit zegt God de Heer:Ik leg in Sion een fundament  met een uitgelezen grondsteen,een kostbare hoeksteen,Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken.(Jes. 28:16)’ Petrus haalt dit woord van Jesaja aan. (1 Petr,2:6)

  

Sluitsteen in boog verbindt de andere stenen

  

De apostel laat dit woord slaan op Christus. De messias is de levende steen. En Petrus vermaant de gelovigen in Klein Azië  ‘te komen tot Hem’.”Kom dan tot Hem” ‘Komen tot’ heeft veelal een cultische  betekenis in de Bijbel. Bijvoorbeeld om een offer te brengen of om  zich in dienst van God te stellen. Mensen die tot  Hem komen behoren Hem toe. Hij is de grondsteen,de sluitsteen,  het fundament van de kerk. Daarop is de kerk gebouwd. Jezus zei bij Caesarea Filippi  tot Petrus na zijn belijdenis:’Jj bent Petrus, de rotssteen en op deze rots zal ik Mijn gemeente bouwen. De kerk heeft geen ander fundament. Christus is het fundament van de nieuwe gemeenschap. Hij is niet alleen de sluitsteen, maar Hij kan ook het struikelbok worden.  

Christus is de nieuwe tempel

 Hij is de nieuwe tempel. En door het geloof in Hem mogen we ons laten laten invoegen in die nieuwe tempel als levende stenen:voeg u bij Hem de levende steen,die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd aangenomen. (1 Petr: 2:6)Behalve op deze plaats van Jesaja wordt de tekst ook in Rom 9:33 en 10:11 aangehaald. Petrus combineert daarmee een andere tekst, die ook over een steen spreekt, Ps 118 : 22: de steen die de bouwlieden verworpen hebben,deze is geworden tot een hoeksteen. In die tekst wordt het lot beschreven van een steen die door de bouwers van de tempel werd weggeworpen en onbruikbaar verklaard. God voegde hem echter in als een hoeksteen. In Marc. 12:10 wordt deze tekst op Jezus toegepast. Jezus is de steen die door mensen wel versmaad is en  verworpen is, maar God heeft Hem heerlijkheid gegeven. God heeft Hem ingezet als Heer Hij is de sluitsteen die het hele gebouw van de kerk bijeen houdt. 

Sluitsteen

 In veel vertalingen lezen we over de hoeksteen, of ‘steen des hoeks’. We zullen moeten denken aan een sluitsteen. Zo’n sluitsteen kun je vandaag nog zien in allerlei Middeleeuwse gewelven. Hoe werd zo’ sluitsteen ingezet? Eerst maakte men een ‘mal’. Daaroverheen werden de stenen gelegd. Vlak tegen elkaar. Als laatste werd de sluitsteen aangebracht. Dan werd de mal onderuit gehaald en schoven de stenen op hun plek tegen elkaar aan.De kracht waarmee de bogen het gewelf en het dak dragen komt uit de onderlinge draagkracht van de stenen. Die stenen hoefden niet gevoegd te worden. Ze lagen los naast elkaar. Ze werden door de sluitsteen op hun plek gehouden 

Oude dorpskerk

 In het koor van de eeuwenoude dorpskerk van Ermelo kun je nog zo’n sluitsteen  zien. De gewelfribben worden door de sluitsteen  bij elkaar gehouden. Op de draagstenen staan de zeven hoofdzonden afgebeeld en op de sluitsteen zien we het vriendelijke  gelaat van Jezus in stralend goud. Als je in het koor naar boven kijkt,  roept de sluitsteen je toe:

Maar zie in het hoge snijpunt der bogen vol liefde de ogen van Christus gelaat

De boodschap is ook hier: laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel!    .