A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libanon :


 

 Libanon

Duivenrotsen

Hier zien we de machtige zogenoemde duivenrotsen in de Middellandse Zee

 

Libanon  winter

Cederboom

Bronnen van de Jordaan

Jezus is ook in de Libanon geweest. Dat was indertijd het buitenland voor Hem.

Waarom ging Jezus naar het buitenland? Dat vertelt Marcus. 

Hij wilde zich even onttrekken aan de opdringerige belangstelling van de mensen. Hij wilde zo graag in retraite met zijn discipelen. De evangelisten tekenen telkens weer hetzelfde be

Overal die opdringerige schare.( Marc.6).  Op een bepaald ogenblik moet Petrus het zelf uitroepen " Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen" (Luc. 8:45). Jezus wil zo graag  een korte tijd alleen zijn.  Je moet niet vergeten dat het duizenden waren uit heel Judea en Galilea die Hem gevolgd waren.

Waar Hij ook kwam, overals zag het zwart van nieuwsgierige mensen. Jezus trekt zich terug in Tyrus net over de grens. 

Incognito

 Daar wil hij incognito logeren (bij een Joodse familie waarschijnlijk).  Hij is ook maar een mens.

Maar ook dáár kan hij niet onopgemerkt blijven (Marcus 7: 24).  Het lukt Hem eenvoudig niet.

Hij doet een nieuwe poging om incognito te reizen. Als Hij naar het zuiden was gegaan, was Hij al direct weer in contact gekomen zijn met die duizenden nieuwsgierigen.

Pittoresk  straatje in Sidon.

Daarom gaat Hij naar het noorden, naar Sidon, dat 40 kilometer noordelijker ligt en zwenkt Hij vervolgens af  in oostelijke richting door de Libanon

 Langs de uitlopers van de Hermon kon Hij met zijn reisgezelschap dan in zuidelijke richting langs de bovenloop van de Jordaan de oevers van het meer van Galilea bereiken.